OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.01.2023 - 29.01.2023

1. 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani — jak apostoł Paweł — by głosić nadejście Królestwa Bożego i jedność wszystkich opromienionych Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na którą gromadziliśmy się w niedzielę, Chrystus znowu do nas przyszedł, oświeca nas swym słowem, karmi swym ciałem, leczy choroby grzechu i zwiastuje nadejście Królestwa Bożego.

2. Przeżywamy w Kościele w Polsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W czwartek 26 stycznia przypada Dzień Islamu. Główne uroczystości Tygodnia modlitw są w naszej archidiecezji w Krakowie. Za uczestnictwo w kilku nabożeństwach wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. W środę na Mszę świętą o 17: 30 przychodzą dzieci z kl. 3 przygotowujące się do Pierwszej spowiedzi i Komunii świętej z rodzicami, a po niej spotkanie formacyjne w salce na plebanii.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.01.2023 - 22.01.2023

1. 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym sprawowaliśmy Najświętszą Ofiarę Chrystusa, aby moc tej ofiary uczyniła nas Jego apostołami — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

2. W dniach od 18 do 25 stycznia przeżywamy w Kościele w Polsce Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan. We wtorek 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu. Główne uroczystości Tygodnia modlitw są w naszej archidiecezji w Krakowie. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za uczestnictwo w kilku nabożeństwach.

3. W środę o Msza święta o 17: 30 z kandydatami do bierzmowania z kl. 7 i 8 , a po niej spotkanie formacyjne w salce na plebanii.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 08.01.2023 - 15.01.2023

1. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest Jezus z Nazaretu. Zgromadziliśmy się, żeby wyznać, iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata. Chrzest w Jordanie był uroczystą inauguracją posłannictwa Jezusa jako Mesjasza potwierdzoną przez Boga Ojca. I my przez chrzest i pokorną służbę dla braci stajemy się umiłowanymi synami i córkami Ojca w niebie.

2. Dziękujemy tym, którzy otworzyli drzwi swoich domów na Boże błogosławieństwo, podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy. serdecznie dziękujemy za złożone dla nas ofiary. Gdyby jakaś rodzina pragnęła spotkać się na modlitwie podczas tzw. Kolędy, bo z różnych przyczyn nie mogła uczynić tego wcześniej, to zapraszamy do indywidualnego umówienia się z kapłanem.

3. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w koncercie kolęd w Uroczystość Objawienia Pańskiego w wykonaniu naszej scholii pod kierunkiem pani organistki, jak również wszystkim wykonawcom koncertu kolędowego. Niech Boże dziecię wam błogosławi.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.01.2023 - 08.01.2023

1. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI - NOWY ROK

Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał nam Swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dokonało się to w łonie Świętej Bożej Rodzicielki, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. W Swojej Matce daje nam Jezus wzór do naśladowania. Reprezentuje Ona całkowitą uległość wobec woli Bożej, która zaczęła się w chwili Zwiastowania, przez betlejemski żłóbek, aż po Górę Kalwarię. Dzień dzisiejszy jest również początkiem Nowego Roku Pańskiego 2023. Idźmy w tym roku jak Maryja, pełni ufności i nadziei, a pokój Jej Syna niech będzie w nas i wokół nas i niech zapanuje na utrudzonej wojną Ukrainie. Szczęść Boże wszystkim.

2. Dziękujemy tym, którzy otwierają drzwi swoich domów na Boże błogosławieństwo, podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy .

3. Przypominamy, że od Nowego Roku w niedziele nie będzie Mszy św. o 16:30 z niektórymi wyjątkami. Porządek Mszy św. w niedziele: o 8:30 ; 10:00 i 11:15 w kościele, oraz o 14:00 w DPS.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.12.2022 - 01.01.2023

1. NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA

Boże Narodzenie. Oczekiwany Mesjasz przyszedł w dokładnie określonym czasie i miej­scu. Jest on Tym, którego zapowiadali prorocy, na którego oczekiwał Naród Wybrany, „kroczący w ciemnościach" niewoli politycznej, ale i duchowej. Ten, który przyszedł w Betlejem, niesie zbawienie wszyst­kim ludziom „dobrej woli”, którzy oczekują na objawienie się Jego chwały.

Idźmy dziś do naszych domów z najlepszymi życzeniami i błogosławień­stwem Boga, alby narodzony tej nocy Zbawiciel świata, obecny w na­szym życiu, zawsze napełniał nas radością i nadzieją, nas samych, nasze rodziny i tych z którymi będziemy się spotykać w te święta i po nich, a Jego światłość zwyciężała w nas to, co od Boga oddala. Niech jego pokój będzie w nas i wokół nas. Szczęść Boże wszystkim.

2. Dziękujemy tym, którzy przez okres adwentu uczestniczyli w nabożeństwach Rorat, zwłaszcza dzieciom i za składane ofiary podczas nich. Zebraliśmy 2050 zł, które zostały przekazane jako dar dla potrzebujących w diecezji w Zaporożu w Ukrainie.

3. Dziękujemy tym, którzy podarowali choinki, przywieźli je i przyozdobili, tym którzy przygotowali szopkę i odnowili figurki do niej, Paniom, które rozprowadzały świece i opłatki, osobom, które użyczyły sprzętu i odśnieżali teren wokół kościoła. Niech Pan napełnia wasze serca swoim błogosławieństwem.

Więcej…
 
Komunikat do ogłoszeń Parafialnych

1. W związku z rezygnacją firmy P. Stanisława Hajnosa, obsługującej cmentarz parafialny w Bobrku, informujemy że z dniem 01.01.2023 roku, obsługę cmentarza prowadzić będzie Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Cmentarz pozostaje własnością Parafii Bobrek i na cmentarzu mogą być pochowani zmarli mieszkańcy parafii Bobrek, Gorzów i Gromiec. Zakład Usług Komunalnych świadczyć będzie usługi z wiązane pochówkiem zmarłych.

2. Informujemy, ze ceny usług cmentarnych / opłata miejsca, prolongata, pokładne czy śmieci / pozostają na dotychczasowym poziomie, jedynie zostaje uwzględniony podatek VAT. Administracja cmentarza odbywać się będzie w biurze na terenie cmentarza komunalnego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej 5. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem i pogrzebem można będzie załatwiać w biurze na terenie cmentarza komunalnego w Oświęcimiu.

3. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie parafii Bobrek, Gorzów i Gromiec i tablicach ogłoszeń tych parafii. Ponadto rozpoczęto prace nad wdrożeniem elektronicznej ewidencji grobów wymaganej przepisami państwowymi.

4. Wkrótce pojawi się nowy regulamin cmentarza, który będzie dostępny na stronie internetowym wymienionych parafii oraz w gablocie przy wejściu na cmentarz.

Cmentarz Komunalny w Oświęcimiu
ul. Wiklinowa 5

czynny w godz. 7:00 - 15:00

Tel. 33/ 842 51 98

Całodobowe zwózki zwłok: 639 717 920

Grabarz: 502 068 195

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 69