OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27.05.2018 – 03.06.2018

1. UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Bóg stopniowo daje nam się poznać. Objawia swoją tajemnicę: że jest Jeden w Trzech Osobach. Kluczowym momentem w odsłanianiu misterium Boga było wcielenie Syna Bożego. bo poznając Syna, poznajemy Ojca, a Syn przed Wniebowstąpieniem zapowiedział nam przyjście Ducha Świętego, którego Ojciec pośle w Jego imieniu. W dzisiejszą uroczystość słuchamy nakazu misyjnego: „ Idźcie (…)i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, bo poznawszy Boga, jesteśmy zaproszeni, by stopniowo i konsekwentnie mówić o Nim światu.

2. Serdecznie dziękuję ks. Kazimierzowi Rybakowi, za odprawienie Sumy odpustowej w naszej parafii z okazji swego jubileuszu i życzymy wielu łask Bożych i zdrowia w dalszej posłudze kapłańskiej i zapraszamy do kościoła swego początku powołania.

3. Zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach majowych w kościele po Mszy św. o godz. 17: 30. To ostatnie majówki w tym roku. W środę od godz. 16: 30 zapraszam na spowiedź w związku z jutrzejszą uroczystością Bożego Ciała i z okazji I piątku miesiąca czerwca. W pierwszy piątek miesiąca będzie spowiedź o godz. 17: 00, potem Msza z procesją w ramach oktawy Bożego Ciała. W sobotę zapraszam Róże Różańcowe na godz. 17: 00 do modlitwę Różańcową i zmiankę tajemnic różańcowych. W sobotę od godz. 9: 00 udamy się do chorych. Proszę chorych zgłosić w zakrystii do piątku.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20.05.2018 – 27.05.2018

1. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić „ obcymi językami”. Cud Zielonych Świąt polegał na tym, że każdy słyszał, jak apostołowie przemawiali „w jego własnym języku” a dosłownie w jego dialekcie. Ewangelia przełożona na język ojczysty to prawdziwy skarb. Ewangelia wyrażona w języku codzienności wyrywa z obojętności, porusza serca, sprawia Boże „trzęsienia ziemi”, które niczego nie niszczą, ale prowadzą do odnowy i scalenia życia.

2. Dzisiaj dzieci z klas 4 przeżywają swoją pierwszą rocznicę dnia, kiedy Jezus zagościł w ich sercach pod postacią chleba i wina. Życzymy im mocy Ducha Świętego w rozwijaniu życia z Bogiem jak również ich rodzinom.

3. Zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach majowych w kościele po Mszy św. o godz. 17: 30, dzieci i młodzież, rodziców i starszych jak również zachęcam do śpiewanie majówek wspólnotowo przy kapliczkach czy krzyżach. W niedzielę majówka po Mszy św. o 16: 30.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.05.2018 - 20.05.2018

1. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTAPIENIA PAŃSKIEGO

Słowo Boże zstąpiło na ziemię, byśmy mogli się Go uchwycić i razem z Nim wstąpić do nieba. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, pełni świętej radości, składajmy Bogu dziękczynienie za to, że „winda” do nieba została dla nas przygotowana. A trwając na modlitwie, prośmy, żebyśmy potrafili jako Kościół – we wspólnocie i każdy z osobna- dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Dziś czynimy to wobec dzieci z kl. 3, które po raz pierwszy przystępują do Eucharystii zapraszając Boga Miłości do swego serca. Bądźmy dla nich wiarygodnymi świadkami. A dzieciom życzymy by każdego dnia coraz więcej kochały Boga i by On często gościł w ich sercu.

2. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dzieci do tej ważnej w ich życiu uroczystości, zarówno od strony organizacji, wystroju świątyni i terenu wokół niej oraz od strony duchowej w kształtowaniu ich serca i za modlitwę za nich. Dzieci w piątek udadzą się wraz z rodzicami i P. Wychowawczynią na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Czernej. Módlmy się za nie każdego dnia.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.04.2018 - 06.05.2018

1. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Bóg wybrał Izraela nie przeciw innym narodom, ale ze względu na nie. Wybrał Kościół nie przeciw pozostającym poza nim, ale ze względu na nich. Bóg umiłował wszystkich. Jezus, miłując do końca, oddał za wszystkich życie.

2. W przyszłą niedzielę dzieci z kl. 3 podczas Mszy św. o godz. 11: 00 przystąpią w sposób uroczysty do I Komunii św. Otoczmy ich naszymi modlitwami. Jeśli to możliwe to wybierzmy inną godzinę Mszy św. niedzielnej, aby umożliwić najbliższym tych dzieci uczestnictwo w Eucharystii.

3. W poniedziałek po Mszy św. i majówce próba dla dzieci z kl. 3 przed I Komunią św.

4. W piątek spowiedź od godz. 16: 00 dla dzieci z kl. 3 oraz ich rodziców , chrzestnych i ich rodzin przed ich I Komunią św. oraz dzieci kl. 4 i ich rodzin przed ich rocznicą I Komunii św. Próba dla kl. 4 będzie

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.04.2018 - 06.05.2018

1. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Eucharystia jest źródłem dla naszego życia. Bez niej umieramy, stajemy się pustym naczyniem. Dzięki niej Chrystus żyje w nas, a my w Nim, czerpiąc z Niego wszystko to, co daje życie. W niej stajemy się – jak śpiewamy w refrenie psalmu – częścią wielkiego zgromadzenia, czyli Kościoła. Wraz z braćmi i siostrami możemy wielbić Boga, składać mu dziękczynienie. To uwielbienie rozszerza nasze serca, otwiera oczy, sprawia, że łaska Boża wypełnia nas. Dla trwających w Jezusie, to, co niemożliwe, staje się realne.

2. Ks. Proboszcz z Gorzowa – ks. Stanisław Rapacz w imieniu swojej wspólnoty parafialnej składa nam podziękowanie za modlitwę i ofiarności w ubiegłą niedzielę, która wyniosła 3456 zł, na wsparcie budowy kościoła w Gorzowie.

3. Jutro rozpoczynamy pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP z procesją po Mszy św. o 17: 30 wokół kościoła. Przez cały maj msze św. z majówką o 17: 30. W czasie nabożeństw modlimy się za Ojca św., za dzieci przystępujące do I Komunii, za kościół w Polsce, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, o dobre urodzaje. Zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci i młodzież, jak również o śpiewanie majówek wspólnotowo przy kapliczkach czy krzyżach.

4. W poniedziałek i piątek po Mszy św. i majówce próba dla dzieci z kl. 3 przed I Komunią św. natomiast dzieci z kl. 4 będą miały próbę przed swoją rocznicą w sobotę po Mszy św.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.04.2018 - 29.04.2018

1. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dzisiaj świętujemy niedzielę Dobrego Pasterza. To dzień, w którym szczególnie modlimy się o powołania kapłańskie. Modlimy się również, aby nasi pasterze: biskupi i prezbiterzy kształtowali swoje serca i posługę na wzór Chrystusa, oddając życie za powierzonych sobie wiernych, a także poszukiwali tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają lub od Niego odeszli. Dobry pasterz prowadzi, nie pogania. Jednak czy my chcemy iść za Pasterzem, czy chcemy Go słuchać? Czy wspieramy naszych pasterzy modlitwą? Jest ona wyrazem najwyższej troski nie tylko o duchownych, ale o cały Kościół.

2. W dzisiejszą niedzielę kazania głosi ks. Proboszcz z Gorzowa i składka dzisiejsza przeznaczona jest na rzecz parafii w Gorzowie jako pomoc naszej parafii w budowę ich kościoła.

3. W niedziele dzisiejszą nasza Parafia weźmie udział we Mszy św. i procesji światła do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach na godz. 17:00. Zbiórka o godz. 15:00 i wyjazd z przed kościoła.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 28 z 50