OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.04.2018 - 06.05.2018

1. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Eucharystia jest źródłem dla naszego życia. Bez niej umieramy, stajemy się pustym naczyniem. Dzięki niej Chrystus żyje w nas, a my w Nim, czerpiąc z Niego wszystko to, co daje życie. W niej stajemy się – jak śpiewamy w refrenie psalmu – częścią wielkiego zgromadzenia, czyli Kościoła. Wraz z braćmi i siostrami możemy wielbić Boga, składać mu dziękczynienie. To uwielbienie rozszerza nasze serca, otwiera oczy, sprawia, że łaska Boża wypełnia nas. Dla trwających w Jezusie, to, co niemożliwe, staje się realne.

2. Ks. Proboszcz z Gorzowa – ks. Stanisław Rapacz w imieniu swojej wspólnoty parafialnej składa nam podziękowanie za modlitwę i ofiarności w ubiegłą niedzielę, która wyniosła 3456 zł, na wsparcie budowy kościoła w Gorzowie.

3. Jutro rozpoczynamy pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP z procesją po Mszy św. o 17: 30 wokół kościoła. Przez cały maj msze św. z majówką o 17: 30. W czasie nabożeństw modlimy się za Ojca św., za dzieci przystępujące do I Komunii, za kościół w Polsce, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, o dobre urodzaje. Zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci i młodzież, jak również o śpiewanie majówek wspólnotowo przy kapliczkach czy krzyżach.

4. W poniedziałek i piątek po Mszy św. i majówce próba dla dzieci z kl. 3 przed I Komunią św. natomiast dzieci z kl. 4 będą miały próbę przed swoją rocznicą w sobotę po Mszy św.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.04.2018 - 29.04.2018

1. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dzisiaj świętujemy niedzielę Dobrego Pasterza. To dzień, w którym szczególnie modlimy się o powołania kapłańskie. Modlimy się również, aby nasi pasterze: biskupi i prezbiterzy kształtowali swoje serca i posługę na wzór Chrystusa, oddając życie za powierzonych sobie wiernych, a także poszukiwali tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają lub od Niego odeszli. Dobry pasterz prowadzi, nie pogania. Jednak czy my chcemy iść za Pasterzem, czy chcemy Go słuchać? Czy wspieramy naszych pasterzy modlitwą? Jest ona wyrazem najwyższej troski nie tylko o duchownych, ale o cały Kościół.

2. W dzisiejszą niedzielę kazania głosi ks. Proboszcz z Gorzowa i składka dzisiejsza przeznaczona jest na rzecz parafii w Gorzowie jako pomoc naszej parafii w budowę ich kościoła.

3. W niedziele dzisiejszą nasza Parafia weźmie udział we Mszy św. i procesji światła do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach na godz. 17:00. Zbiórka o godz. 15:00 i wyjazd z przed kościoła.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.04.2018 - 22.04.2018

1. 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wiara w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nie przychodzi łatwo. Przyjęcie faktu, że nosimy w sobie Boży obraz i podobieństwo oraz że godnością przewyższamy wszystkie inne stworzenia, też sprawia nam trudność. A już fakt, że kiedyś zmartwychwstaniemy, kompletnie przekracza nasz umysł. Jest to rzeczywistość, którą możemy jedynie ogarnąć wiarą. Bóg zna naszą niemoc. Dlatego do nas mówi, gdyż wiara rodzi się ze słuchania. Rozwija się i umacnia w drodze. Abyśmy w niej nie osłabli, Bóg daje nam Chleb – Eucharystię, która jest Ciałem Jezusa Chrystusa. Rozpoczynając dziś, w Niedzielę Biblijną w Kościele w Polsce X Tydzień Biblijny, wezwani jesteśmy, abyśmy pochylili się nad listem św. Pawła do Rzymian. Postarajmy się go przez ten tydzień przeczytać i nad nim się osobiście zastanowić, a wybrany po Mszy św. fragment / sigla/ z tego listu i z Księgi Przysłów niech będzie pomocą w codziennej modlitwie rano i wieczór.

2. W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o 16: 30 odbędzie się koncert Zespołu Proboszczów, jednym z nich jest nasz rodak ks. Wawrzyniec Gut. Serdecznie zapraszamy.

3. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie Członków Rady Parafialnej na plebanii.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 08.04.2018 - 15.04.2018

1. 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dzisiaj przeżywamy Drugą Niedzielę Wielkanocną i początek 74. Tygodnia Miłosierdzia pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”. Sami doświadczając zmiłowania Bożego, możemy jeszcze bardziej żyć miłosierdziem i wysławiać Miłosiernego Ojca oraz wykonać konkretny czyn miłości – wsparcie dla potrzebującego człowieka. Chrystus nas zachęca: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (por. Łk 6, 36). Z tym wezwaniem zgromadziliśmy się na łamaniu chleba, czyli na uczcie miłości. Tę miłość pragnie rozlać w nasze serca Duch Święty i napełnić rozumieniem Słowa, które wysłuchaliśmy oraz przyjęciem wynikającego z Eucharystii posłania ku braciom i siostrom. Składka w przyszłą niedzielę na potrzeby Caritas naszej diecezji, z racji tego, że w dzisiejszą niedzielę jest taca gospodarcza. Za ofiarność dziękuję.

2. Dziś w Święto Bożego Miłosierdzia zapraszam na godz. 15: 00, na Godzinę Miłosierdzia, podczas której dzieci z kl. 3 ze Szkoły podstawowej przystąpią do swojej Pierwszej spowiedzi świętej. Otoczmy ich swymi modlitwami.

3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w kościele o godz. 8: 30 i 17: 30.; w D P S o godz. 7: 00. W tym dniu otoczmy modlitwą Siostry Szarytki odnawiające swe śluby święte. Po mszy wieczornej spotkanie z Zespołem Charytatywnym i Margaretkami na plebanii.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.04.2018 - 08.04.2018

1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Czy może być większa radość od tej, którą przeżywamy dzisiaj? Zwycięstwo Chrystusa zmienia wszystko. Już nie żyjemy w perspektywie śmierci, lecz życia. To już nie obietnica. To fakt, który nadaje sens naszej naszym codziennym zmaganiom, naszej drodze, która nie kończy się grobem, ale otwiera na życie. Życzę wam takiej Wiary, która rozwiewa wszelkie zwątpienie i lęk. Takiej Nadziei, co nastawiona jest na życie i takiej Miłości, która wszystko zwycięża, bo zanurzona jest i wypełniona w Bogu. Dobrego świętowania w waszych rodzinach. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

2. Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym mogliśmy jak najlepiej przeżyć ten Wielki Tydzień, począwszy od Niedzieli Palmowej: uczestnikom i wszystkim, którzy pomogli w bezpieczeństwie przejścia Drogi Krzyżowej z Gromca do Bobrku i do Gorzowa – Strażakom i Policji, prowadzącym rozważania i śpiew, oraz w przeżyciu Triuum : Służbie liturgicznej, scholi z P. Organistką, Panom kościelnym, którzy pod nieobecność P. Michała pięknie się spisali, dziękuję tym, którzy podjęli trud zorganizowania ciemnicy i grobu Pańskiego, Strażakom za podjęcie warty przy grobie, wszystkim uczestnikom procesji Rezurekcyjnej, a zwłaszcza Paniom niosącym feretrony i osobom niosącym sztandary i chorągwie. Niech Zmartwychwstały Pan wam błogosławi.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.03.2018 - 01.04.2018

1. NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ czyli PALMOWA

Dzisiejsza niedziela jest bardzo dziwną, bo w niej miesza się radość palmowej procesji, gwar i spontaniczność dzieci, z czerwonym kolorem szat liturgicznych, z wyeksponowanym krzyżem i porażającą lekturą męki Pańskiej. Jak pogodzić te dwa wymiary w jednej celebracji? Czy ta radość nie jest nietaktem wobec cierpienia i Męki Pana? A jednak mądrość Kościoła uczy nas i radości zbawienia, i milczącej adoracji krzyża, ponieważ człowiek, który nie pozna ceny zbawienia, nie będzie umiał być wdzięczny. Zaś człowiek, który nie umie się cieszyć, nie wie, jak wiele otrzymał.

2. Dzisiaj ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem – niedziela o godz. 15:30

Składka podczas Gorzkich Żali na kwiaty do Bożego Grobu.

3. Po południu o godz. 18:00 zapraszam na tradycyjną Drogę Krzyżową z kościoła w Gromcu do naszej parafii z zakończeniem w kościele w Gorzowie. Strażaków proszę o zabezpieczenie trasy przejścia. Uczestników proszę o zabranie elementów odblaskowych.

4. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę po południu o godz. 17: 00 okazja do spowiedzi i Msza o godz. 17:30.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 28 z 50