Wizyta Duszpasterska KOLĘDA 2018/2019 Bobrek

Ks. Wikariusz

 • 27 grudnia - 9:00 - ul. Nadwiślańska od nr 4 – 79
 • 28 grudnia - 9:00 - ul. Nadwiślańska od  nr 80 – 156
 • 29 grudnia - 9:00 - ul. Księżnej Ogińskiej,  ul. Kasztanowa,  ul. Słoneczna,  ul. Spokojna, ul. Dębowa,  ul. Rolna,  ul. Kolista
 • 31 grudnia - 12:00 - ul. Spacerowa,  ul. Ogrodowa
 • 03 stycznia - 14:00 - ul. Długa nr parzyste  od 2 – 60
 • 04 stycznia - 9:00 - ul. Długa nr nieparzyste od 1 – 79
 • 05 stycznia - 9:00 -ul. Lipowa

Ks. Proboszcz

 • 27 grudnia - 9:00 - ul. Parkowa
 • 28 grudnia - 9:00 - ul. Akacjowa,  ul. Bagienna
 • 29 grudnia - 9:00 - ul. Głogowa,   /od 10:00/ ul. Starowiejska
 • 31 grudnia - 9:00 - ul. Jarzębinowa
 • 02 stycznia - 9:00 - ul. Graniczna,  ul. Krótka,  ul. Podkomorska
 • 03 stycznia - 9:00 - ul. Nowa, ul. Cicha,  /od 13:00/ ul. Kwiatowa
 • 04 stycznia - 9:00 - ul. Polna
 • 05 stycznia - 10:30 - ul. Łąkowa, ul. Nowopole, /od 13: 00/  ul. Krakowska,  ul. Leśna

W godz. 12:00 do 13:00 będzie przerwa na obiad oraz przerwa na Mszę św. w godzinach jej sprawowania.

Gdyby komuś nie pasował termin wizyty duszpasterskiej to proszę o indywidualne zgłoszenie i umówienie się z księdzem.

Tel. do ks. Proboszcza: 600 062 359
Tel. do ks. Wikariusza : 692 424 374

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.12.2018 - 30.12.2018

1. 4 NIEDZIELA ADWENTU

Chrystus przyszedł na świat z miłości i pragnie, byśmy odpowiadali Mu miłością. Bóg nie oczekuje od nas „ ofiar, darów, całopaleń”, bo można je składać tak, jak się płaci podatki i dalej żyć po swojemu. Miłość człowieka do Boga wyraża się w pełnieniu Jego woli. Chrystus spełnił wolę Ojca. Jeśli chcemy upodobnić się do Niego, oddajmy Bogu siebie, a nie tylko zewnętrzne gesty i praktyki.

2. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Rano ostatnia Msza adwentowa o godz. 8: 00 . Pasterki: w DPS o godz. 22: 00; w kościele o 24: 00. Zachęcam do właściwego chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego i świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych, jak dzielenie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii o Narodzinach Jezusa / Łk 2, 1-20/ , wspólny śpiew kolęd. Postarajmy się zaprosić na wigilię osobę samotną np. sąsiada. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia SOS i utrzymanie Domów Samotnej Matki (w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39 i Wadowicach przy ul. Sadowej 1). Domy te są najważniejszymi dziełami utrzymywanymi ze środków funduszu. Oferują pomoc kobietom w ciąży oraz matkom z dziećmi, które są nieakceptowane we własnym środowisku bądź też doznają przemocy psychicznej lub fizycznej. Mieszkające w nich matki mogą liczyć na bezpieczne schronienie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Ponadto w Krakowie, ze środków funduszu, utrzymywane jest „Okno Życia" jak również organizowane są rekolekcje, szkolenia i konferencje poświęcone tematyce obrony życia.

3. W Boże Narodzenie i w św. Szczepana Msze święte jak w niedzielę. Składka z drugiego dnia świąt na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. W przyszłą niedziele przypada święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Polecamy w tym dniu wszystkie rodziny naszej parafii opiece Świętej Rodzinie z Nazaretu aby pielęgnowały to wszystko co ślubowali sobie wzajemnie: miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.12.2018 - 23.12.2018

1. 3 NIEDZIELA ADWENTU

W trzecią niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą „Gaudete”, czyli „ Radujcie się”, szczególnie mocno rozlega się obecne w tym okresie liturgicznym wezwanie do radości. „ Radujcie się zawsze w Panu” – powtarza z naciskiem św. Paweł. Obecność Pana w innych ludziach i w naszych sercach jest niezmiennym powodem radości i oparciem w każdym trudzie i bólu. Jan Chrzciciel pod natchnieniem Ducha pańskiego głosi: Jezus przyjdzie wkrótce. Pan jest blisko! To Jego czas.

2. Zapraszam do uczestnictwa w ostatnich w tym tygodniu mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa i piątek o 17: 30. We wtorek i czwartek o 6: 45, w sobotę o 8: 00.

Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 4 niedzieli Adwentu.

3. Po mszach można nabyć świece CARITAS oraz opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Paczki można składać do wtorku. W tym dniu panie z Zespołu Charytatywnego przygotują paczki i rozwiozą je do potrzebujących rodzin.

4. Spowiedź przedświąteczna sobotę w od godz. 14:00 – 15:30, i od 16:00 – 17:30.

Spowiedź w parafii Gromiec: w piątek 21 grudnia od 16:00 – 18:00;

w parafii Gorzów: w sobotę 22 grudnia od 9:00 – 12:00;

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.12.2018 - 16.12.2018

1. 2 NIEDZIELA ADWENTU

Oczekiwanie wiąże się z tęsknotą, a także z nadzieją. Bóg jest „już teraz” – we Mszy świętej, na którą przychodzimy, w sakramentach, które przyjmujemy, w świecie, w którym żyjemy. Eucharystia jest przygotowaniem, jest duchowym pokarmem na dziś i na drogę, na „ już teraz” i na oczekiwanie. Niech pomocą będzie dzisiejsza adoracja.

2. Zapraszam do uczestnictwa we mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa i piątek o 17:30. We wtorek i czwartek o 6:45, w sobotę o 8:00

Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 3 niedzieli Adwentu.

3. Po mszach można nabyć świece CARITAS oraz opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Paczki można przynosić przychodząc do kościoła na msze św. roratnie lub w przyszłą niedzielę. W dzisiejszą niedzielę składka gospodarcza do kopert. Jak na pewno zostało zauważone – została wyzłocona aureola w wizerunku św. Jana Pawła II oraz wyzłocone aureole u pozostałych świętych. Koszt postawienia rusztowania wyniósł 2500 zł., wyzłocenie 1500 zł. Wcześniej zostało odnowione drugie tabernakulum – koszt 3000 zł. Wywóz śmieci z cmentarza w okresie listopada wyniósł 9500 zł. Składka z mszy Barbórkowej wyniosła 951 zł. Serdecznie dziękuję za ofiarność górnikom i za wszelkie ofiary.

4. Dziękuję za troskę o świątynię mieszkańcom ul. Kolista nr 1- 30.

W sobotę na godz. 9: 00 proszę mieszkańców ul. Kolista nr 31 do końca.

5. Informuję już, że spowiedź świąteczna będzie w parafii:

 • Gromiec w piątek 21 grudnia od 16:00 – 18:00;
 • Gorzów w sobotę 22 grudnia od 9:00 – 12:00;
 • Bobrek w sobotę 22 grudnia od 14:00 – 17:30.
Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.12.2018 - 09.12.2018

1. 1 NIEDZIELA ADWENTU

Pan daje nam poznawać swoje drogi, pokazuje swoją wolę według miary naszej ufności i otwartości na jego działanie. Jezus przychodzi w każdej Eucharystii. Każdego dnia spełnia dane nam obietnice. Nie szukajmy innych znaków, przyjmijmy Jego łaskę i nabierzmy ducha.

2. Dziś rozpoczynamy czas Adwentu – duchowego przygotowanie na obchody pamiątki Jego przyjścia na świat – do swoich, których powołał do istnienia. Zapraszam do uczestnictwa we mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa czwartek i piątek o 17: 30. We wtorek o 6: 45.

3. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N M P. O godz. 12: 00 w tzw. Godzinie Łaski będzie odprawiona dodatkowa Msza św. w tę uroczystość, na którą zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi, a w D P S Msza św. o godz. 15: 00. Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 2 niedzieli Adwentu.

4. Po mszach można nabyć opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła będą wystawione kosze na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta, można je przynosić przychodząc do kościoła na msze św. roratnie. W przyszłą niedzielę składka gospodarcza do kopert. Bóg zapłać za ofiarność.

5. We wtorek święto św. Barbary Patronki górników. Serdecznie zapraszam wszystkich górników i ich rodziny na Mszę św. w dniu ich święta o godz. 10: 00.

6. W środę, czwartek i piątek od 17: 00 okazja do spowiedzi z racji I piątku miesiąca.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.11.2018 - 02.12.2018

1. 34 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Stajemy dzisiaj wokół ołtarza, by oddać chwałę naszemu Królowi. Jednak Jego panowanie jest całkowicie odmienne od sposobu, w jaki sprawują władzę władcy tej ziemi. Gdy przyjmujemy Jego rządy, zostajemy wyzwoleni z wszelkiej niewoli, bo nasz Pan ma moc pokonać zagrażające nam zło. Dlatego poddanie się pod panowanie Jezusa – pana i Króla jest przywilejem i zaszczytem, a przebywanie w Jego królestwie gwarancją prawdziwego szczęścia i bezpieczeństwa. Przybliżmy się zatem do Tego, który jest Królem Wszechświata, i dziękujmy Mu podczas adoracji, że nas wyzwolił z niewoli grzechu, byśmy Mu służyli i bez końca Go chwalili.

2. Przyszła niedziela to już pierwsza Adwentu. Na Mszy św. o 8:30 poświecenie opłatków, które będzie można nabyć na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła będą wystawione kosze na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Roraty będą w tygodniu tak jak są Msze święte. Już dziś zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do modlitewnego przygotowania się do świąt Narodzenia Pańskiego.

3. Dziękuję za troskę o świątynię mieszkańcom ul. Nadwiślańska nr 71 - 95

W sobotę na godz. 9:00 proszę mieszkańców ul. Nadwiślańska nr 96 do końca.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 22 z 50