OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21.02.2021 – 28.02.2021

1. 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Po dniach karnawału, od środy popielcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. W tym czasie łaski chrześcijanin musi rozpocząć to co najważniejsze. Chodzi o nasze serca, musimy zrobić tam wiele porządku, aby poprzez pokutę i nawrócenie dojść do prawdziwej radości. Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia, przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła, grzechu. Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas chrześcijan jest znakiem miłości Bożej wobec nas - grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość której już nikt nam odebrać nie zdoła – jest to życie wieczne w królestwie niebieskim. Niech dzisiejsza pierwsza niedziela Wielkiego postu pobudza nasze serca, że nasze zbawienie przyszło przez krzyż.

2. Od przyszłej niedzieli, przez trzy kolejne, będziemy mogli wysłuchać rekolekcji wielkopostnych podczas Mszy św. w kościele jak również w bezpośrednio w Internecie, poprzez transmisję bezpośrednią. Będą głoszone przez księży Salezjanów z Oświęcimia. W piątki zapraszamy wszystkich – młodych i starszych na Drogę Krzyżową na godz. 17: 00 a w niedziele na Gorzkie Żale o 15: 45. Okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej w naszej archidiecezji trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej /30 maja/. Korzystajmy z tej łaski, i nie odkładajmy jej na ostatnią chwilę. W związku ze stanem epidemii dalej obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych. Pamiętajmy o maseczkach na ustach i nosie, dezynfekcji i odległości. Ilość wiernych w naszym kościele wynosi 49 osób.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.02.2021 - 21.02.2021

1. 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Z kim przestajesz, takim się stajesz”, to stare ale jakże mądre przysłowie. Zdrowie ducha, jak i jego choroby przechodzą z człowieka na człowieka drogą naśladowania. Ludzie wrażliwi na piękno i dobro, naśladują dobrych i nieustannie troszczą się, aby być odpornymi na oddziaływanie ludzi grzesznych. Ludzie mało wrażliwi na dobro i piękno życia, trzymają z tymi, którzy krzywdzą innych i samych siebie, żyjąc, tak jakby Boga nie było. Tak już jest na tym świecie, że jedni szukają wartości mądrych i pięknych, a inni grzechu i głupoty. Musimy być wrażliwi na trąd dzisiejszego świata, musimy być wrażliwi na dobro, ale jeszcze bardziej na zło, które paraliżuje nasze serca, rodziny i społeczeństwa w których żyjemy. Grzech zatruwa ludzkie życie. Chociaż pozornie wydaje się atrakcyjny, to jednak w konsekwencji powoduje, że w człowieku rodzi się poczucie, że zostało się oszukanym i jest się „nieczystym”. Czasem to wołanie „nieczysty!” głoszą na dachach ci, którzy sami wcześniej namawiali do grzechu i ukazywali swoim zachowaniem, sens jego atrakcyjności.

2. Dzisiaj na adorację w ramach 40- godzinnego nabożeństwa zapraszamy mieszkańców ulic:

 • 15:00 – ul. Lipowa, ul. Spacerowa
 • 15:30 – ul. Długa, ul. Polna, ul. Ogrodowa
 • 16:00 – ul. Akacjowa, ul. Bagienna, ul. Jarzębinowa

3. W związku ze stanem epidemii dalej obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych. Pamiętajmy o maseczkach na ustach i nosie, dezynfekcji i odległości. Ilość wiernych w naszym kościele wynosi 49 osób.

4. W środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. W ten dzień obowiązuje post ścisły każdego od 18 –to do 60 – tego roku życia czyli trzy posiłki w ciągu dnia bezmięsne / jeden do syta i dwa lekkie/, pozostali mogą spożyć więcej posiłków również bezmięsne. Nie ma dyspensy w ten dzień jak i w Wielki Piątek. Na Mszach św. o 8: 00, 16: 30 i 17: 30 obrzęd posypania głów popiołem. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową na godz. 17: 00, a w niedziele na Gorzkie Żale o 15: 45. Okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej w naszej archidiecezji trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej /30 maja/.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 07.02.2021 - 14.02.2021

1. 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać kogoś, gdy sami siebie nie znamy do końca? Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna. Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania: Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też często zachowujemy się tak samo, jak ci którzy żyli w czasach Jezusa. Pytamy: Kim Ty jesteś, Panie? Znaki i cuda, które Jezus pozostawił i pozostawia każdego dnia na Ołtarzu Miłości, często nie wystarczają nam, ponieważ słabą mamy wiarę. Niech ta Eucharystia i Jej adoracja przeżywana dziś będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela. Niech ona przymnoży nam wiarę, nadzieję i miłość w kroczeniu za Panem.

2. Zapraszamy na adorację 40-godzinnego nabożeństwa przed Wielkim Postem. Rozpocznie się ono o godz. 15: 00 koronką do Bożego miłosierdzia i zapraszamy na adorację mieszkańców dzisiaj:

 • 15:00 – ul. Podkomorska, Graniczna, Krótka, Nowopole, Nowowiejska, Leśna,
 • 15:30 – ul. Krakowska, Łąkowa, Parkowa,
 • 16:00 – ul. Cicha, Nowa, Kwiatowa,

W przyszłą niedzielę 14 lutego:

 • 15:00 – ul. Lipowa, ul. Spacerowa
 • 15:30 – ul. Długa, ul. Polna, ul. Ogrodowa
 • 16:00 – ul. Akacjowa, ul. Bagienna, ul. Jarzębinowa

3. W związku ze stanem epidemii dalej obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych. Pamiętajmy o maseczkach na ustach i nosie, dezynfekcji i odległości. Ilość wiernych w naszym kościele wynosi 49 osób.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31.01.2021 - 07.02.2021

1. 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantuje zbawienie. Bóg nie zabiera nam wolności lecz ją daje i chroni.

2. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział we wspólnej modlitwie podczas tzw. Mszy świętych kolędowych czy zaprosili indywidualnie na modlitwę do swoich domów. Dziękujemy za ten wspólny czas modlitwy, który ubogacił nas wzajemnie. Również dziękujemy za złożone ofiary.

3. Zapraszamy na adorację 40- godzinnego nabożeństwa przed Wielkim Postem. Rozpocznie się ono o godz. 15: 00 koronką do Bożego miłosierdzia i zapraszamy na adorację mieszkańców dzisiaj:

 • 15: 00 – ul. Nadwiślańska nr parzyste, ul. Ogińskiej, ul. Kasztanowa,
 • 15: 30 – ul. Nadwiślańska nr nieparzyste, ul. Dębowa, ul. Słoneczna, ul. Spokojna,
 • 16: 00 – ul. Kolista, ul. Starowiejska, ul. Głogowa

W przyszłą niedzielę 7 lutego:

 • 15: 00 – ul. Podkomorska, Graniczna, Krótka, Nowopole, Nowowiejska, Leśna,
 • 15: 30 – ul. Krakowska, Łąkowa, Parkowa,
 • 16: 00 – ul. Cicha, Nowa, Kwiatowa
Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.01.2021 - 24.01.2021

1. 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  Na zakończenie tygodnia poświęconego modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan gromadzimy się na celebracji zbawczych wydarzeń Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem Kościoła Bożego. Nasz Nauczyciel z Nazaretu wzywa każdego człowieka do przemiany i nawrócenia swoich serc, bo przyjście Pana i Jego królestwa jest już bliskie. Prośmy Boga Trójjedynego, aby wszyscy chrześcijanie , którzy zostali „przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” połączyli się w jednym domu, gdzie słucha się Słowa Bożego i łamie się Chleb.

2. Jeszcze dziś i jutro w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a 26 stycznia obchodzony jest Dzień Islamu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Braciach innych wyznań chrześcijańskich i innych religii.

3. W tygodniu w wyznaczone dni, zapraszamy rodziny z poszczególnych ulic parafii na Msze św. Kolędową w intencji rodzin zamieszkałych na tych ulicach i specjalnym błogosławieństwem tych rodzin. Zawsze też istnieje indywidualne zaproszenie Księdza z modlitwą i błogosławieństwem domu. Postarajmy się by chociaż jedna osoba była z danego domu na tej mszy z błogosławieństwem. Na tę Mszę św. zabrać naczynko z wodą do poświęcenia.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.01.2021 - 24.01.2021

1. 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której uczestniczyliśmy przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

2. Dziś w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu. Od 18 – 25 stycznia trwa w Polsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a 26 stycznia obchodzony jest Dzień Islamu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Braciach innych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Program Krakowski obchodów w gablocie.

3. W tygodnia w wyznaczone dni, zapraszamy rodziny z poszczególnych ulic parafii na Msze św. Kolędową w intencji rodzin zamieszkałych na tych ulicach i specjalnym błogosławieństwem tych rodzin. Zawsze też istnieje indywidualne zaproszenie Księdza z modlitwą i błogosławieństwem domu. Postarajmy się by chociaż jedna osoba była z danego domu na tej mszy z błogosławieństwem. Na tę Mszę św. zabrać naczynko z wodą do poświęcenia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 50