OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.09.2022 - 02.10.2022

1. 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Chrześcijanin nie może nikim gardzić, ale wezwany jest przez Chrystusa do służby swym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie duchowej i materialnej. Uczestnictwo w dzisiejszej Eucharystia ma nam uprzytomnić wezwanie Chrystusa, udzielić siły do służby dla braci i okazać, że dobra materialne mogą nam przysłonić Boga, ale również mogą stać się dla nas drogą do życia wiecznego.

2. W sobotę o 17: 00 rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. Przez miesiąc październik Msze św. po południu: 16: 30 , potem nabożeństwo różańcowe i druga Msza św. o 17: 30. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się szczególnie w intencjach Ojca św., za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie i w ostatnim tygodniu za zmarłych. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwie, szczególnie dzieci i młodzież oraz Róże Różańcowe. W sobotę po Mszy św. 8: 00 i zmiance różańcowej, od godz. 9: 00 udamy się do chorych z Komunią św., których prosimy zgłosić do piątku w zakrystii.

3. W środę na Mszę św. o godz. 17: 30 zapraszamy dzieci z kl. 3 wraz z rodzicami, które rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.09.2022 - 18.09.2022

1. 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Od początku swego istnienia Kościół Chrystusowy szczególna troska otaczał ubogich, chorych, sieroty i wdowy. Dla opieki nad nimi apostołowie ustanowili diakonów, a św. Paweł otrzymał nakaz, aby głosząc Ewangelię, nie zapominał o ubogich. Posłanie „ Idźcie w pokoju”, kończące każdą Mszę świętą, zaprasza nas do głoszenia Ewangelii także przez jałmużnę i troskę o sprawiedliwość społeczną.

2. W dniu dzisiejszym wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży i w naszej Archidiecezji przeżywamy Dzień Modlitwy za Młodzież. Uczynimy to dziś podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

3. W sobotę 24 września, będziemy w naszej wspólnocie przeżywać Parafialny Dzień Chorych. Zapraszamy chorych i starszych mieszkańców naszej społeczności parafialnej do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 10: 00 z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a wcześniej od godz. 9: 30 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Po Mszy św. spotkanie przy herbacie na plebanii. Zapraszamy chętne osoby do pomocy paniom z Zespołu Charytatywnego.

4. Zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkoły podstawowej i nie tylko, do włączenia się w formację jako ministranci i scholistki w naszej parafii. Informacje u ks. Piotra. Po raz kolejny w naszej diecezji rusza formacja dla mężczyzn w wieku 25 – 65 lat, którzy pragnęli by wypełniać funkcję w parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Informacje u ks. Proboszcza.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.09.2022 - 18.09.2022

1. 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Cud przejścia ze śmierci do życia, celebrowany w każdej Eucharystii, może stać się udziałem każdego z nas. Jeśli podejmujemy decyzje o powrocie do Boga ze swych słabości czy leków.

2. W środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Rada Konferencji Episkopatów Europy zaprasza do wspólnej modlitwy w ramach inicjatywy Dzień Modlitwy za Ukrainę, który będzie 14 września br. We wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej tego dnia należy odprawić Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji pokoju na Ukrainie. W naszej parafii nabożeństwo to będzie o godz. 17: 00, na które zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież z kl. 6; 7; 8 jako rozpoczęcie kolejnego roku formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami. Dotyczy to wszystkich uczniów mieszkających na terenie parafii, niezależnie gdzie uczęszczają do szkoły. Zapraszamy również na to nabożeństwo przebywających na terenie parafii mieszkańców z Ukrainy do wspólnej modlitwy.

3. Zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkoły podstawowej i nie tylko, do włączenia się w formację jako ministranci i scholistki w naszej parafii. Informacje u ks. Piotra. Po raz kolejny w naszej diecezji rusza formacja dla mężczyzn w wieku 25 – 65 lat, którzy pragnęli by wypełniać funkcję w parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Informacje u ks. Proboszcza.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04.09.2022 - 11.09.2022

1. 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedzielne zgromadzenie wspólnoty Kościoła dokonuje się „ przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. On jest w centrum naszego zgromadzenia, On - Słowem życia, On – pokarm na życie wieczne, On – obecny w swoich sługach celebrujących Najświętsze tajemnice i w swoim mistycznym Ciele, którym jesteśmy. Eucharystia to nieprzerwana celebracja obecności Chrystusa pośród nas aż do skończenia świata.

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 16: 30 z poświęcenie tornistrów jak co roku uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny z udziałem Wspólnoty NamArka .

3. Zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkoły podstawowej i nie tylko, do włączenia się w formację jako ministranci i scholistki w naszej parafii. Informacje u ks. Piotra. Po raz kolejny w naszej diecezji rusza formacja dla mężczyzn w wieku 25 – 65 lat, którzy pragnęli by wypełniać funkcję w parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Informacje u ks. Proboszcza.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.08.2022 - 04.09.2022

1. 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Święty Wincenty z Lerynu powiedział kiedyś: „Nasi przodkowie zasiali niegdyś pole Kościoła pszenicą wiary. Byłoby czymś niegodnym i nieodpowiednim, gdybyśmy, ich potomkowie, zbierali teraz kąkol błędów zamiast ziarna prawdy. Przeciwnie, jest rzeczą właściwą i oczywistą, aby początek nie sprzeciwiał się końcowi, abyśmy po wyrośnięciu ziarna nauki zebrali owoc dogmatu. A skoro z biegiem czasu pierwotne ziarna wyrosły, trzeba je pielęgnować z radością”. Niech ta Eucharystia, w której uczestniczymy będzie dla każdego z nas źródłem przystani na drogach wiary. Abyśmy jak najwięcej mogli zaczerpnąć Bożych darów ze źródła Eucharystii, uznajmy teraz przed Panem naszą grzeszność.

2. Kończy się czas wakacji i w czwartek rozpoczęcie nowego roku szkolnego Mszą świętą o godz. 8: 00, na którą zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców. Od godz. 7: 30 okazja do spowiedzi na początek roku szkolnego. Natomiast wszystkich rozpoczynających pierwszy rok nauki i nie tylko zapraszamy z tornistrami wraz z rodzicami w niedzielę 4 września na Mszę św. o godz. 16: 30 z poświęceniem tornistrów jak co roku z udziałem Wspólnoty NamArka.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21.08.2022 - 28.08.2022

1. 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

Zgromadziliśmy się przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby celebrować największe tajemnice naszej wiary. Przez posługę kapłana uobecnił się sam Jezus Chrystus, który pod postaciami chleba i wina zawsze pragnie przyjść do ludzkich serc, karmiąc w ten sposób nasze dusze życiodajnym pokarmem, które nie ginie, ale trwa na wieki. Niech teraz dobry Bóg obficie nam błogosławi na zbliżający się tydzień pracy i wypoczynku, abyśmy żyjąc jak prawdziwi chrześcijanie, poprzez swoje świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa wskazywali innym drogę do Niego.

2. Dziękujemy mieszkańcom ul. Nadwiślańska nr 112 – 156, którzy zatroszczyli się o wygląd naszej świątyni w dniu wczorajszym, a na sobotę prosimy mieszkańców ul. Dębowa, Spokojna, Ogińskiej, Kasztanowa i Słoneczna.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 62