Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

  1. W naszej parafii przyjęcie tego sakramentu dokonuje się pod koniec klasy ósmej, po trzyletnim przygotowaniu formacyjnym począwszy od klasy szóstej. Okres ten obejmuje regularną comiesięczną spowiedź, udział w niedzielnej Eucharystii i święta nakazane, uczestnictwo w nabożeństwach liturgicznych uzgodnionych według zasad przez Księdza prowadzącego, celebracjach liturgicznych.
  2. Do sakramentów przystępuje się w swojej parafii zamieszkania. Osoby, które przygotowują się do bierzmowania uczestniczą w lekcjach religii w szkole, a nie w lekcjach etyki. Jest to zgodne z wymogiem Konferencji Episkopatu.
  3. W formacji kandydata do bierzmowania uczestniczą również rodzice ponieważ jest to wspólny proces wychowawczy rozwoju religijnego do którego zobowiązali się rodzice w chwili chrztu swych dzieci.
  4. Młodzież chcąca przygotować się do bierzmowania zapisuje się na formację u początku klasy szóstej, systematycznie bierze udział w formacji, jeśli było chrzczone w innej parafii niż mieszka dostarcza akt chrztu z parafii gdzie było chrzczone.