Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.


"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

Msze święte w naszej parafii odbywają się w Niedzielę i Uroczystości:
8:30, 10:00, 11:15 i 16:30 /oprócz lipca i sierpnia/

W święta zniesione: 8:00 i 17:00

W dni powszednie:   
Poniedziałek, Środa, Piątek i Sobota:  17:00 i 17:30 /w październiku 16:30 i 17:30/  
We Wtorek i Czwartek: 7:00  i  7:30
oraz w I sobotę miesiąca o 8: 00  Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z różańcem i ze zmianką różańcową.

Nie może istnieć chrześcijanin – katolik bez Mszy świętej niedzielnej. Niedziela to najważniejszy dzień tygodnia. Dzień Pański. Dzień należący do Boga, który daje nam go jako odpoczniecie od spraw tygodnia i do oddania Jemu chwały za dzieło stworzenia i zabawienia.

W każdą niedzielę o 16: 00 jest adoracja Najświętszego Sakramentu oraz w pierwsze niedziele miesiąca po Maszach świętych.

Pamiętajmy jednak, że Kościół zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu - także indywidualnie, kiedy tabernakulum jest zamknięte. Kościół w okresie wiosennym i letnim jest otwarty dla indywidualnej adoracji.