Odwiedziny chorych
Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych w każdy I Piątek Miesiąca i na wezwanie oraz podczas rekolekcji. Zawsze też w ostatnim dniu rekolekcji. Jest specjalna Msza św. dla chorych i w podeszłym wieku.