Sakrament małżeństwa
 1. Narzeczeni najpierw powinni ustalić  z ks. Proboszczem termin planowanego ślubu.
 2. Na trzy miesiące / nie krótszym / przed zaplanowanym uzgodnionym terminem ślubu winni zgłosić się w kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed małżeńskiego.
 3. Zgłaszając się w kancelarii oboje winni posiadać:
  • Świadectwo chrztu świętego czyli metrykę chrztu z parafii gdzie było się chrzczonym (nie starsze niż trzy miesiące) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
  • Zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów
  • Dowód Osobisty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego i odbyciu 3 indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej. Kursy przedmałżeńskie należy odbywać na terenie naszej Krakowskiej Archidiecezji, na której stronie są podane wszelkie informacje, gdzie i kiedy są prowadzone te spotkania.
 4. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument zapowiedzi z prośbą o wygłoszenie tych zapowiedzi w swojej parafii zamieszkania, a po ich wygłoszeniu dostarczenia ich do parafii, gdzie był spisywany protokół.
 5. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę swego proboszcza.
 6. Osoby mieszkające dłużej niż 6 miesięcy za granicą spisują protokół w parafii -  miejscu ich zamieszkania za granicą i stosują się do właściwych przepisów kościelnych i państwowych.