Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).


Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 1. Chrzty w parafii Przenajświętszej Trójcy w Bobrku odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.
 2. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię);
 3. Fakt zgłoszenia dziecka do chrztu należy uczynić co najmniej miesiąc wcześniej, a najpóźniej tydzień przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC oraz z zaświadczeniami od rodziców chrzestnych, ze mogą pełnić tę posługę. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 4. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 5. Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się w kościele w piątek przed chrztem św., po Mszy św. wieczornej.
 6. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 7. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:

 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu; Szatę przygotowuje matka chrzestna.
 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości. Świecę przygotowuje chrzestny.
 1. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez macierzystą parafię - że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć najpóźniej w dniu chrztu świętego.
 2. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością.
 3. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 4. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a w czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. i ofiarować Komunię św. w intencji dziecka.
 5. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.