Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest:

  • w poniedziałek, środa, piątek bezpośrednio  po Mszy św. o 17:30,
  • we wtorki po Mszy porannej o 7:00 do godz. 8:00

W pozostałe dni w ważnych sprawach np. pogrzebu, proszę dzwonić do Księdza dyżurnego i umówić się z nim do kancelarii. Intencje mszalne można zamawiać bezpośrednio po Mszy świętej w zakrystii u Księdza.

Kancelaria nie jest czynna w soboty, niedzielę i święta zarówno kościelne jak i państwowe!

 
Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).

Więcej…
 
Pierwsza Komunia Święta

Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz domu i szkoły również w parafii - przez comiesięczne spotkania i związane z tą uroczystością celebracje liturgiczne, w których biorą udział oboje rodzice. Formacja dzieci do I Komunii faktycznie zaczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne w ogłoszeniach bieżących parafialnych oraz u Księdza przygotowującego do tej uroczystości.

Uroczystość I Komunii przewidywana jest w naszej parafii w pierwsza niedzielę maja.

 
Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

Więcej…
 
Sakrament małżeństwa
  1. Narzeczeni najpierw powinni ustalić  z ks. Proboszczem termin planowanego ślubu.
  2. Na trzy miesiące / nie krótszym / przed zaplanowanym uzgodnionym terminem ślubu winni zgłosić się w kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed małżeńskiego.
Więcej…
 
Sakrament pokuty i pojednania

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340).

Więcej…
 
Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Więcej…
 
Sakrament namaszczenia chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356)

Więcej…