OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.12.2018 - 16.12.2018

1. 2 NIEDZIELA ADWENTU

Oczekiwanie wiąże się z tęsknotą, a także z nadzieją. Bóg jest „już teraz” – we Mszy świętej, na którą przychodzimy, w sakramentach, które przyjmujemy, w świecie, w którym żyjemy. Eucharystia jest przygotowaniem, jest duchowym pokarmem na dziś i na drogę, na „ już teraz” i na oczekiwanie. Niech pomocą będzie dzisiejsza adoracja.

2. Zapraszam do uczestnictwa we mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa i piątek o 17:30. We wtorek i czwartek o 6:45, w sobotę o 8:00

Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 3 niedzieli Adwentu.

3. Po mszach można nabyć świece CARITAS oraz opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Paczki można przynosić przychodząc do kościoła na msze św. roratnie lub w przyszłą niedzielę. W dzisiejszą niedzielę składka gospodarcza do kopert. Jak na pewno zostało zauważone – została wyzłocona aureola w wizerunku św. Jana Pawła II oraz wyzłocone aureole u pozostałych świętych. Koszt postawienia rusztowania wyniósł 2500 zł., wyzłocenie 1500 zł. Wcześniej zostało odnowione drugie tabernakulum – koszt 3000 zł. Wywóz śmieci z cmentarza w okresie listopada wyniósł 9500 zł. Składka z mszy Barbórkowej wyniosła 951 zł. Serdecznie dziękuję za ofiarność górnikom i za wszelkie ofiary.

4. Dziękuję za troskę o świątynię mieszkańcom ul. Kolista nr 1- 30.

W sobotę na godz. 9: 00 proszę mieszkańców ul. Kolista nr 31 do końca.

5. Informuję już, że spowiedź świąteczna będzie w parafii:

  • Gromiec w piątek 21 grudnia od 16:00 – 18:00;
  • Gorzów w sobotę 22 grudnia od 9:00 – 12:00;
  • Bobrek w sobotę 22 grudnia od 14:00 – 17:30.
Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.12.2018 - 09.12.2018

1. 1 NIEDZIELA ADWENTU

Pan daje nam poznawać swoje drogi, pokazuje swoją wolę według miary naszej ufności i otwartości na jego działanie. Jezus przychodzi w każdej Eucharystii. Każdego dnia spełnia dane nam obietnice. Nie szukajmy innych znaków, przyjmijmy Jego łaskę i nabierzmy ducha.

2. Dziś rozpoczynamy czas Adwentu – duchowego przygotowanie na obchody pamiątki Jego przyjścia na świat – do swoich, których powołał do istnienia. Zapraszam do uczestnictwa we mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa czwartek i piątek o 17: 30. We wtorek o 6: 45.

3. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N M P. O godz. 12: 00 w tzw. Godzinie Łaski będzie odprawiona dodatkowa Msza św. w tę uroczystość, na którą zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi, a w D P S Msza św. o godz. 15: 00. Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 2 niedzieli Adwentu.

4. Po mszach można nabyć opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła będą wystawione kosze na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta, można je przynosić przychodząc do kościoła na msze św. roratnie. W przyszłą niedzielę składka gospodarcza do kopert. Bóg zapłać za ofiarność.

5. We wtorek święto św. Barbary Patronki górników. Serdecznie zapraszam wszystkich górników i ich rodziny na Mszę św. w dniu ich święta o godz. 10: 00.

6. W środę, czwartek i piątek od 17: 00 okazja do spowiedzi z racji I piątku miesiąca.

Więcej…
 
Nasz Dom - listopad 2018

Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!