OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.04.2018 - 22.04.2018

1. 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wiara w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nie przychodzi łatwo. Przyjęcie faktu, że nosimy w sobie Boży obraz i podobieństwo oraz że godnością przewyższamy wszystkie inne stworzenia, też sprawia nam trudność. A już fakt, że kiedyś zmartwychwstaniemy, kompletnie przekracza nasz umysł. Jest to rzeczywistość, którą możemy jedynie ogarnąć wiarą. Bóg zna naszą niemoc. Dlatego do nas mówi, gdyż wiara rodzi się ze słuchania. Rozwija się i umacnia w drodze. Abyśmy w niej nie osłabli, Bóg daje nam Chleb – Eucharystię, która jest Ciałem Jezusa Chrystusa. Rozpoczynając dziś, w Niedzielę Biblijną w Kościele w Polsce X Tydzień Biblijny, wezwani jesteśmy, abyśmy pochylili się nad listem św. Pawła do Rzymian. Postarajmy się go przez ten tydzień przeczytać i nad nim się osobiście zastanowić, a wybrany po Mszy św. fragment / sigla/ z tego listu i z Księgi Przysłów niech będzie pomocą w codziennej modlitwie rano i wieczór.

2. W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o 16: 30 odbędzie się koncert Zespołu Proboszczów, jednym z nich jest nasz rodak ks. Wawrzyniec Gut. Serdecznie zapraszamy.

3. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie Członków Rady Parafialnej na plebanii.

Więcej…
 
Nasz Dom - kwiecień 2018

Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!