Skład redakcji

ks. proboszcz Stanisław Szklany (Bobrek)
ks. proboszcz Zdzisław Bury (Gromiec)
ks. proboszcz Stanisław Rapacz (Gorzów)


redaktor techniczny : Dariusz Bartula