Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2020
wtorek, 31 grudnia 2019 00:00

Królowo RóżańRóżaniecca św. módl się za nami

Pierwsza sobota miesiąca zmiana tajemnic różańcowych -

 

Listopad 2020

Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w  służbie ludzkiego istnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MODLITEWNE OJCA ŚWIĘTEGO   POWIERZONE JEGO ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY  NA ROK 2020

 

STYCZEŃ

 

Intencja modlitwy za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz  ludzie dobrej woli umacniali  pokój i sprawiedliwość w świecie.

 

LUTY

 

Intencja modlitwy powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów

Módlmy  się,  aby  krzyk  braci  migrantów,  którzy  wpadli  w  ręce  przemytników  pozbawionych  skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

 

MARZEC

 

Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

 

KWIECIEŃ

 

Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone  opieką.

 

MAJ

 

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego  Kościoła.

 

CZERWIEC

 

Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

 

LIPIEC

 

Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

 

SIERPIEŃ

 

Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami  oraz ich rodziny.

 

WRZESIEŃ

 

Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety

Módlmy  się,  aby  zasoby  planety  nie  były  rabowane,  ale  dzielone  w  sposób  uczciwny  i  z  poszanowaniem.

 

PAŹDZIERNIK

 

Intencja modlitwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli  włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

 

LISTOPAD

 

Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w  służbie ludzkiego istnienia.

 

GRUDZIEŃ

 

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i  przez życie modlitwy.