Członkowie Rady Parafialnej w Bobrku

1. Marek Idzik

2. Marek Stachura

3. Damian Szostek

4. Sylwia Odój

5. Elżbieta Szostek

6. Zdzisław Sitek

7. Aleksandra Stachura

8. Halina Kojdecka

9. Helena Szewczyk

10. Jola Nowak

11. Helena Sowa

12. Maria Langwińska

13. Teresa Handzlik

14. Kamil Gut

15. P. Organistka Joanna Mika

16. P. Kościelny Marek Odój

17. Siostra Elżbieta Tokarczyk

18. Estera Łowczynowska