Członkowie Rady Parafialnej w Bobrku

1. Marek Idzik
2. Damian Szostek
3. Sylwia Odój
4. Elżbieta Szostek
5. Zdzisław Sitek
6. Aleksandra Stachura
7. Halina Kojdecka
8. Jola Nowak
9. Maria Langwińska
10. Estera Łowczynowska
11. Teresa Handzlik
12. Kamil Gut
13. Justyna Szostek

-------------------------------

14. Siostra Szarytka
15. P. Organistka Joanna Mika
16. P. Kościelny Marek Stachura
17. P. Kościelny Krzysztof Kubek
18. P. Sołtys Helena Szewczyk
19. P. Tomasz Szostek OSP
20. P. Janusz Szostek
21. Krystyna Matyja Zespół Charytatywny