Informacje

Informacja dla redakcji gazetki Nasz Dom


Kolejny numer gazety "Nasz dom" planujemy przygotować na 11 października 2020

Spotkanie Redakcji planowane jest na 4.10.2020 r. na plebanii w Gorzowie o godz.18.00.


Prosimy o nadsyłanie materiałów do kolejnego numeru najpóźniej do 3 października.