Aktualne ogłoszenia zespołu redakcyjnego Nasz Dom
Informacje

Informacja dla redakcji gazetki Nasz Dom


Kolejny numer gazety "Nasz dom" planujemy przygotować na 12 wrzesień 2020

Spotkanie Redakcji planowane jest na 6.09.2020 r. na plebanii w Gromcu o godz.18.30.


Prosimy o nadsyłanie materiałów do kolejnego numeru najpóźniej do 24 sierpnia.