Informcja MOPS w Chełmku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zachęca do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną już od 01.07.2019 r., a w formie papierowej od 01.08.2019 r.

Szczególnie ważne jest, by wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) składać nie tylko na pierwsze dziecko, ale także na kolejne dzieci, na które świadczenie jest przyznane do 30.09.2019 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń dla Rodzin MOPS w Chełmku pod nr tel.: 33/842-01-71