OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.05.2018 - 20.05.2018

1. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTAPIENIA PAŃSKIEGO

Słowo Boże zstąpiło na ziemię, byśmy mogli się Go uchwycić i razem z Nim wstąpić do nieba. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, pełni świętej radości, składajmy Bogu dziękczynienie za to, że „winda” do nieba została dla nas przygotowana. A trwając na modlitwie, prośmy, żebyśmy potrafili jako Kościół – we wspólnocie i każdy z osobna- dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Dziś czynimy to wobec dzieci z kl. 3, które po raz pierwszy przystępują do Eucharystii zapraszając Boga Miłości do swego serca. Bądźmy dla nich wiarygodnymi świadkami. A dzieciom życzymy by każdego dnia coraz więcej kochały Boga i by On często gościł w ich sercu.

2. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dzieci do tej ważnej w ich życiu uroczystości, zarówno od strony organizacji, wystroju świątyni i terenu wokół niej oraz od strony duchowej w kształtowaniu ich serca i za modlitwę za nich. Dzieci w piątek udadzą się wraz z rodzicami i P. Wychowawczynią na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Czernej. Módlmy się za nie każdego dnia.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.04.2018 - 06.05.2018

1. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Bóg wybrał Izraela nie przeciw innym narodom, ale ze względu na nie. Wybrał Kościół nie przeciw pozostającym poza nim, ale ze względu na nich. Bóg umiłował wszystkich. Jezus, miłując do końca, oddał za wszystkich życie.

2. W przyszłą niedzielę dzieci z kl. 3 podczas Mszy św. o godz. 11: 00 przystąpią w sposób uroczysty do I Komunii św. Otoczmy ich naszymi modlitwami. Jeśli to możliwe to wybierzmy inną godzinę Mszy św. niedzielnej, aby umożliwić najbliższym tych dzieci uczestnictwo w Eucharystii.

3. W poniedziałek po Mszy św. i majówce próba dla dzieci z kl. 3 przed I Komunią św.

4. W piątek spowiedź od godz. 16: 00 dla dzieci z kl. 3 oraz ich rodziców , chrzestnych i ich rodzin przed ich I Komunią św. oraz dzieci kl. 4 i ich rodzin przed ich rocznicą I Komunii św. Próba dla kl. 4 będzie

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.04.2018 - 06.05.2018

1. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Eucharystia jest źródłem dla naszego życia. Bez niej umieramy, stajemy się pustym naczyniem. Dzięki niej Chrystus żyje w nas, a my w Nim, czerpiąc z Niego wszystko to, co daje życie. W niej stajemy się – jak śpiewamy w refrenie psalmu – częścią wielkiego zgromadzenia, czyli Kościoła. Wraz z braćmi i siostrami możemy wielbić Boga, składać mu dziękczynienie. To uwielbienie rozszerza nasze serca, otwiera oczy, sprawia, że łaska Boża wypełnia nas. Dla trwających w Jezusie, to, co niemożliwe, staje się realne.

2. Ks. Proboszcz z Gorzowa – ks. Stanisław Rapacz w imieniu swojej wspólnoty parafialnej składa nam podziękowanie za modlitwę i ofiarności w ubiegłą niedzielę, która wyniosła 3456 zł, na wsparcie budowy kościoła w Gorzowie.

3. Jutro rozpoczynamy pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP z procesją po Mszy św. o 17: 30 wokół kościoła. Przez cały maj msze św. z majówką o 17: 30. W czasie nabożeństw modlimy się za Ojca św., za dzieci przystępujące do I Komunii, za kościół w Polsce, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, o dobre urodzaje. Zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci i młodzież, jak również o śpiewanie majówek wspólnotowo przy kapliczkach czy krzyżach.

4. W poniedziałek i piątek po Mszy św. i majówce próba dla dzieci z kl. 3 przed I Komunią św. natomiast dzieci z kl. 4 będą miały próbę przed swoją rocznicą w sobotę po Mszy św.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.04.2018 - 29.04.2018

1. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dzisiaj świętujemy niedzielę Dobrego Pasterza. To dzień, w którym szczególnie modlimy się o powołania kapłańskie. Modlimy się również, aby nasi pasterze: biskupi i prezbiterzy kształtowali swoje serca i posługę na wzór Chrystusa, oddając życie za powierzonych sobie wiernych, a także poszukiwali tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają lub od Niego odeszli. Dobry pasterz prowadzi, nie pogania. Jednak czy my chcemy iść za Pasterzem, czy chcemy Go słuchać? Czy wspieramy naszych pasterzy modlitwą? Jest ona wyrazem najwyższej troski nie tylko o duchownych, ale o cały Kościół.

2. W dzisiejszą niedzielę kazania głosi ks. Proboszcz z Gorzowa i składka dzisiejsza przeznaczona jest na rzecz parafii w Gorzowie jako pomoc naszej parafii w budowę ich kościoła.

3. W niedziele dzisiejszą nasza Parafia weźmie udział we Mszy św. i procesji światła do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach na godz. 17:00. Zbiórka o godz. 15:00 i wyjazd z przed kościoła.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.04.2018 - 22.04.2018

1. 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wiara w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nie przychodzi łatwo. Przyjęcie faktu, że nosimy w sobie Boży obraz i podobieństwo oraz że godnością przewyższamy wszystkie inne stworzenia, też sprawia nam trudność. A już fakt, że kiedyś zmartwychwstaniemy, kompletnie przekracza nasz umysł. Jest to rzeczywistość, którą możemy jedynie ogarnąć wiarą. Bóg zna naszą niemoc. Dlatego do nas mówi, gdyż wiara rodzi się ze słuchania. Rozwija się i umacnia w drodze. Abyśmy w niej nie osłabli, Bóg daje nam Chleb – Eucharystię, która jest Ciałem Jezusa Chrystusa. Rozpoczynając dziś, w Niedzielę Biblijną w Kościele w Polsce X Tydzień Biblijny, wezwani jesteśmy, abyśmy pochylili się nad listem św. Pawła do Rzymian. Postarajmy się go przez ten tydzień przeczytać i nad nim się osobiście zastanowić, a wybrany po Mszy św. fragment / sigla/ z tego listu i z Księgi Przysłów niech będzie pomocą w codziennej modlitwie rano i wieczór.

2. W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o 16: 30 odbędzie się koncert Zespołu Proboszczów, jednym z nich jest nasz rodak ks. Wawrzyniec Gut. Serdecznie zapraszamy.

3. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie Członków Rady Parafialnej na plebanii.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 08.04.2018 - 15.04.2018

1. 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dzisiaj przeżywamy Drugą Niedzielę Wielkanocną i początek 74. Tygodnia Miłosierdzia pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”. Sami doświadczając zmiłowania Bożego, możemy jeszcze bardziej żyć miłosierdziem i wysławiać Miłosiernego Ojca oraz wykonać konkretny czyn miłości – wsparcie dla potrzebującego człowieka. Chrystus nas zachęca: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (por. Łk 6, 36). Z tym wezwaniem zgromadziliśmy się na łamaniu chleba, czyli na uczcie miłości. Tę miłość pragnie rozlać w nasze serca Duch Święty i napełnić rozumieniem Słowa, które wysłuchaliśmy oraz przyjęciem wynikającego z Eucharystii posłania ku braciom i siostrom. Składka w przyszłą niedzielę na potrzeby Caritas naszej diecezji, z racji tego, że w dzisiejszą niedzielę jest taca gospodarcza. Za ofiarność dziękuję.

2. Dziś w Święto Bożego Miłosierdzia zapraszam na godz. 15: 00, na Godzinę Miłosierdzia, podczas której dzieci z kl. 3 ze Szkoły podstawowej przystąpią do swojej Pierwszej spowiedzi świętej. Otoczmy ich swymi modlitwami.

3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w kościele o godz. 8: 30 i 17: 30.; w D P S o godz. 7: 00. W tym dniu otoczmy modlitwą Siostry Szarytki odnawiające swe śluby święte. Po mszy wieczornej spotkanie z Zespołem Charytatywnym i Margaretkami na plebanii.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 33