OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.06.2019 - 09.06.2019

1. 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba, wraca do Domu Ojca. Tajemnica wniebowstąpienia stanowi istotną część dzieła odkupienia. Jezus jest drogą i pokazuje nam drogę oraz cel naszego życia. Eucharystia przemienia nas i uzdalnia do dalszej pielgrzymki, której kresem jest niebo.

2. Miesiąc czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezusa. Po mszach będziemy odmawiać litanię do Serca Bożego, aby nasze serca były kształtowane nadzór Jezusowego.

3. We wtorek o godz. 18: 00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6.

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

5. W środę od 17: 00 spowiedź dla dzieci i młodzieży kl. 5 – 7 ; piątek od 17: 00 dla kl. 8, III Gim. i pozostałych z racji I piątku.

6. Dziękuję mieszkańcom z ul. Dębowa i Rolna, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Kolista nr 1 - 30.

7. W przyszłą niedziele składka gospodarcza do kopert. Serdecznie dziękuje za ofiary.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.05.2019 - 02.06.2019

1. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kościół misyjny i Kościół prześladowany, Kościół oddany twardej i wytężonej pracy, a jednocześnie żyjący w głębokim zjednoczeniu z Bogiem – to nie sprzeczności wykluczające się wzajemnie. Do jednego i drugiego uzdalnia go Duch Święty, którego otrzymał od Chrystusa, w Którego tajemnicy trwamy i wciąż oczekujemy. Duch Święty wzbudza w Kościele boski niepokój, pobudza do wielkich akcji, „ w pracy jest ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem”. To Chrystus jest w swoim Kościele przez Ducha Świętego. Trzeba się w Nim rozradować i otwierać wciąż na Niego, by być chrześcijaninem czyli zjednoczonym z Chrystusem i Kościołem.

2. Dziś Dzień Matki. Wszystkim mamom, życzymy, aby zawsze zaufały Bogu, bo jego scenariusze są najlepsze. By zawsze cieszyły się życzliwością swych dzieci. A te mamy, które odeszły do wieczności, by radowały się w niebie za wypełnienie Bożej misji na ziemi. Wszystkie mamy otaczamy modlitwą przez Królową Mam – Maryję. Szczęść Boże.

3. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 do uczestnictwa w tym tygodniu w ostatnich nabożeństwach majowych ze Mszą św. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. Ostatnie nabożeństwo majowe w piątek z procesją wokół kościoła. W sobotę po Mszy św. wieczornej pierwsze nabożeństwo do Serca Jezusowego.

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

5. W sobotę pierwszą miesiąca o godz. 8:00 Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi ze zmianką tajemnic różańcowych. Do chorych z komunią św. udamy się wyjątkowo w sobotę od godz. 15: 00 . Chorych prosimy zgłosić w zakrystii do piątku.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19.05.2019 -26.05.2019

1. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

W dzisiejszej modlitwie nad darami słyszeliśmy, ze Bóg mocą Ofiary Jezusa chce nas uczynić „ uczestnikami swojej Boskiej natury”. Wiemy, że naturą Boga jest miłość. Dlatego dane nam przez Jezusa przykazanie miłości wprowadza nas już teraz w życie Boże. Paweł i Barnaba jak słyszeliśmy, realizowali tę miłość w trudach apostolskiego życia, umacniając wierzących. Uczmy się i my przekładać wielkość chrześcijańskiego powołania na konkretne realia naszego życia.

2. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17:30 do uczestnictwa we Mszy św. z nabożeństwem majowym. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. W niedziele po każdej Mszy świętej.

3. Składka gospodarcza do kopert wyniosła 4440 zł. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary.

4. Dziękuję mieszkańcom z ul. Nadwiślańska nr 96 – do końca , za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Księżnej Ogińskiej, Kasztanowa, Słoneczna, Spokojna.

5. Prasa katolicka: Tygodnik: IDZIEMY; GOŚĆ NIEDZIELNY; ŹRÓDŁO;

6. Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia dla wszystkich.

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12.05.2019 - 19.05.2019

1. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Trudy podróży wydają się mniej uciążliwe, gdy wiemy, dokąd dążymy, i gdy ten cel wydaje nam się atrakcyjny. Dziś liturgia ukazuje nam” niebieskie radości”, do których zmierzamy, „podążając za zwycięskim Pasterzem”. Czy perspektywa życia wiecznego, w którym Bóg zaspokoi każdy nasz głóg i otrze nam z oczu wszelką łżę, jest dla nas dostatecznie fascynująca, by dać nam siłę do życia? Każda Msza Święta jest dla nas szansą, aby na nowo nią się zachwycić. Dziś niedziela Dobrego Pasterza. Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. Św. Jan Maria Vianney powiedział: „ nie ma złych księży, są tylko tacy, za których wierni mało się modlą”.

2. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 - na Msza św. z nabożeństwem majowym. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. W niedziele po każdej Mszy świętej.

3. Dziękuję mieszkańcom z ul. Nadwiślańska nr 71 – 95, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Nadwiślańska nr 96 – do końca.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.05.2019 - 12.05.2019

1. 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kiedy przychodzimy do Boga obciążeni bagażem naszych win, słabości i życiowych pomyłek, On pyta nas tylko o jedno – o naszą miłość. Wszystko inne da się uleczyć, o ile tylko naprawdę nam na Nim zależy i mamy szczerą wolę podnosić się z upadków i zaniedbań.

2. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 - na Msza św. z nabożeństwem majowym. W D P S majówka o 14: 30, a po niej Msza św.

3. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

4. Dziękuję mieszkańcom z ul. Nadwiślańska nr 36 – 70, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Nadwiślańska nr 71 - 95 .

5. Dziękujemy Strażakom z OSP Bobrek a szczególnie druhowi Arkadiuszowi Klimie, za odnowienie przed kościołem figury ich patrona św. Floriana.

6. W ubiegła niedziele odbyły się w naszej społeczności Bobrka wybory Sołtysa. Nowym Sołtysem została P. Helena Szewczyk. Gratulujemy wyboru i życzymy potrzebnych łask w służbie dla dobra naszej wsi i społeczeństwa. Dziękujemy ustępującemu Sołtysowi P. Tomaszowi Szostkowi za zakończoną misje, współpracę i życzymy również sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i działalności w OSP. Szczęść Boże Wam i nowej Radzie Sołeckiej.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.04.2019 - 05.05.2019

1. II NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Śmierć Jezusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie obwieszcza światu przebaczenie grzechów, odkupienie win, dar nowego życia w Chrystusie. Dlatego zakończenie oktawy paschalnej to święto Miłosierdzia Bożego, Bożej wierności pomimo słabości człowieka. Oddajmy się Temu Miłosierdziu, podczas adoracji i koronki do Bożego Miłosierdzia.

2. Jutro święto św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy oraz Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha bp i męcz. , głównego patrona Polski – przeniesione z oktawy zmartwychwstania Pańskiego, oraz święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dr kościoła i patronki Europy; oraz dzień męczeństwa duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. W środę wspomnienia św. Józefa , rzemieślnika, patrona ludzi pracy. W piątek uroczystość N M P Królowej Polski. Msze święte jak w niedzielę, na sumie modlimy się za strażaków i ich rodziny z racji ich święta św. Floriana przypadającego w sobotę. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych z racji uroczystości.

3. W tym tygodniu rozpoczynamy nabożeństwa majowe, na które serdecznie zapraszam do kościoła przez miesiąc maj - dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 - Msza św. z majówką.

4. W poniedziałek o 16:30 spotkanie dla dzieci z kl. 4, które w tym roku będą przeżywać rocznicę swej I Komunii św. Również w poniedziałek zapraszam uczniów kl. 6 na Mszę św. i po niej na spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 34