OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.06.2019 - 23.06.2019

1. NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzisiejsza uroczystość stawia nas wobec tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, wobec Trzech Osób zjednoczonych tak mocno, że mówimy o Jednym Bogu. Nie sposób zgłębić rozumem tej prawdy. Możemy jednak dzięki wierze jej doświadczyć: w działaniu i owocach, które w nas się rodzą. Każda Eucharystia wprowadza w tę tajemnicę, bo ON dzięki Niej, zechciał w nas zamieszkać. Z wiarą przyjmijmy ten dar. Jest to również dzień imienin całej naszej rodziny parafialnej. Więc wszystkim, życzę mocy działania Boga Trójjedynego w życiu każdego z was.

Podczas sumy odpustowej o godz. 11: 00, którą będzie sprawował ks. bp. Janusz Mastalski, dzieci z kl. 4 będą przeżywać swoją pierwszą rocznicę pełnego uczestnictwa we Mszy św. Dziękujemy Mu za to wyróżnienie naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję również ks. Augustynowi Dziędzielowi, który świętuje 60 rocznicę święceń kapłańskich, a pracuje obecnie jeszcze w Moskwie, za włączenie się w tę uroczystość, jak również ks. Kazimierzowi Rybakowi.

2. W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała na tej samej trasie co w inne lata. Ołtarz I –– przy DPS proszę o przygotowanie przez siostry, podopiecznych DPS i mieszkańców Podkomorka; Ołtarz II –– przy Czworakach – przez mieszkańców Bobrek Górny; Ołtarz III –– przy kapliczce NMP – mieszkańcy Bobrek Dolny; Ołtarz IV – przy bramie kościoła – Dzieci , które w tym roku mają rocznicę swej I Komunii św., oraz dzieci, które miały I Komunię w tym roku w innych parafiach z naszej parafii. Zapraszam do licznego udziału we Mszy św. w Boże Ciało i procesji oraz przez oktawę: rodziny, dzieci i młodzież przygotowującą się do bierzmowania, dzieci w strojach komunijnych, dzieci przedszkola , 0 i kl. 1 i 2 zapraszam do sypania kwiatów podczas procesji, Panie do feretronów, strażaków do baldachimu, chorągwi i zabezpieczenia trasy procesji. Ze względu na upały Msza święta w Boże Ciało z procesją do czterech ołtarzy rozpocznie się o godz. 8:00, a po niej będzie procesja. W DPS msza będzie wyjątkowo o 11:00.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.06.2019 - 16.06.2019

1. NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Eucharystia jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. W niej zawiera się pełnia wszystkich darów. Przyjmując Ciało Chrystusa, otrzymujemy również Jego Ducha. Nie jest On tylko „prywatnym” darem. On uzdalnia nas i umacnia do życia Ewangelią, do świadczenia o miłości Boga, do przebaczania i życia, które podoba się Bogu. Duch Święty daje się w obfitości. Przyjmijmy Go, bo bez Niego jesteśmy tylko biednymi grzesznikami bez nadziei na życie wieczne.

2. Jutro w poniedziałek drugi dzień Zesłania Ducha Świętego – Święto N M P Matki Kościoła. Na Mszę św. i po niej na spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania z kl. 6.

3. W przyszłą niedzielę nasza wspólnota będzie świętować swój odpust parafialny ku czci Trójcy Przenajświętszej. Podczas sumy odpustowej o godz. 11: 00 dzieci z kl. 4 będą przeżywać swoją pierwszą rocznicę pełnego uczestnictwa we Mszy św. Próba dla nich w środę po Mszy św. Spowiedź przed tą uroczystością dzieci będą miały w piątek o 17: 00.

4. W przyszłą niedziele kończy się w naszej archidiecezji okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.06.2019 - 09.06.2019

1. 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba, wraca do Domu Ojca. Tajemnica wniebowstąpienia stanowi istotną część dzieła odkupienia. Jezus jest drogą i pokazuje nam drogę oraz cel naszego życia. Eucharystia przemienia nas i uzdalnia do dalszej pielgrzymki, której kresem jest niebo.

2. Miesiąc czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezusa. Po mszach będziemy odmawiać litanię do Serca Bożego, aby nasze serca były kształtowane nadzór Jezusowego.

3. We wtorek o godz. 18: 00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6.

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

5. W środę od 17: 00 spowiedź dla dzieci i młodzieży kl. 5 – 7 ; piątek od 17: 00 dla kl. 8, III Gim. i pozostałych z racji I piątku.

6. Dziękuję mieszkańcom z ul. Dębowa i Rolna, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Kolista nr 1 - 30.

7. W przyszłą niedziele składka gospodarcza do kopert. Serdecznie dziękuje za ofiary.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.05.2019 - 02.06.2019

1. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kościół misyjny i Kościół prześladowany, Kościół oddany twardej i wytężonej pracy, a jednocześnie żyjący w głębokim zjednoczeniu z Bogiem – to nie sprzeczności wykluczające się wzajemnie. Do jednego i drugiego uzdalnia go Duch Święty, którego otrzymał od Chrystusa, w Którego tajemnicy trwamy i wciąż oczekujemy. Duch Święty wzbudza w Kościele boski niepokój, pobudza do wielkich akcji, „ w pracy jest ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem”. To Chrystus jest w swoim Kościele przez Ducha Świętego. Trzeba się w Nim rozradować i otwierać wciąż na Niego, by być chrześcijaninem czyli zjednoczonym z Chrystusem i Kościołem.

2. Dziś Dzień Matki. Wszystkim mamom, życzymy, aby zawsze zaufały Bogu, bo jego scenariusze są najlepsze. By zawsze cieszyły się życzliwością swych dzieci. A te mamy, które odeszły do wieczności, by radowały się w niebie za wypełnienie Bożej misji na ziemi. Wszystkie mamy otaczamy modlitwą przez Królową Mam – Maryję. Szczęść Boże.

3. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 do uczestnictwa w tym tygodniu w ostatnich nabożeństwach majowych ze Mszą św. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. Ostatnie nabożeństwo majowe w piątek z procesją wokół kościoła. W sobotę po Mszy św. wieczornej pierwsze nabożeństwo do Serca Jezusowego.

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla dzieci z kl. 4 przed ich rocznicą I Komunii św.

5. W sobotę pierwszą miesiąca o godz. 8:00 Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi ze zmianką tajemnic różańcowych. Do chorych z komunią św. udamy się wyjątkowo w sobotę od godz. 15: 00 . Chorych prosimy zgłosić w zakrystii do piątku.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19.05.2019 -26.05.2019

1. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

W dzisiejszej modlitwie nad darami słyszeliśmy, ze Bóg mocą Ofiary Jezusa chce nas uczynić „ uczestnikami swojej Boskiej natury”. Wiemy, że naturą Boga jest miłość. Dlatego dane nam przez Jezusa przykazanie miłości wprowadza nas już teraz w życie Boże. Paweł i Barnaba jak słyszeliśmy, realizowali tę miłość w trudach apostolskiego życia, umacniając wierzących. Uczmy się i my przekładać wielkość chrześcijańskiego powołania na konkretne realia naszego życia.

2. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17:30 do uczestnictwa we Mszy św. z nabożeństwem majowym. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. W niedziele po każdej Mszy świętej.

3. Składka gospodarcza do kopert wyniosła 4440 zł. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary.

4. Dziękuję mieszkańcom z ul. Nadwiślańska nr 96 – do końca , za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Księżnej Ogińskiej, Kasztanowa, Słoneczna, Spokojna.

5. Prasa katolicka: Tygodnik: IDZIEMY; GOŚĆ NIEDZIELNY; ŹRÓDŁO;

6. Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia dla wszystkich.

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12.05.2019 - 19.05.2019

1. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Trudy podróży wydają się mniej uciążliwe, gdy wiemy, dokąd dążymy, i gdy ten cel wydaje nam się atrakcyjny. Dziś liturgia ukazuje nam” niebieskie radości”, do których zmierzamy, „podążając za zwycięskim Pasterzem”. Czy perspektywa życia wiecznego, w którym Bóg zaspokoi każdy nasz głóg i otrze nam z oczu wszelką łżę, jest dla nas dostatecznie fascynująca, by dać nam siłę do życia? Każda Msza Święta jest dla nas szansą, aby na nowo nią się zachwycić. Dziś niedziela Dobrego Pasterza. Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. Św. Jan Maria Vianney powiedział: „ nie ma złych księży, są tylko tacy, za których wierni mało się modlą”.

2. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i starszych na godz. 17: 30 - na Msza św. z nabożeństwem majowym. W DPS majówka o 14.30 i po niej Msza Święta. W niedziele po każdej Mszy świętej.

3. Dziękuję mieszkańcom z ul. Nadwiślańska nr 71 – 95, za troskę o świątynie. W sobotę proszę o troskę o nasza świątynię mieszkańców z ul. Nadwiślańska nr 96 – do końca.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 41