OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12.04.2020 - 19.04.2020

1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” – po raz kolejny powtórzyliśmy za psalmistą te radosne słowa. Słowa, które są nadzieją dla każdego z nas. Mimo cierpienia, strapienia wywołanego przez pandemię. On jest naszą radością, która chce napełnić nasze serca, które wznieśmy w górę. I dziękujmy mu za wspaniałe dzieło stworzenia, które jest dla nas tajemnica niezbadaną, i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia, bez którego stracilibyśmy sens naszego życia. Błogosławionych świąt w zdrowiu, choć ograniczonymi przepisami, ale w nich chodzi o życie. Niech ono zawsze będzie w was piękne.

Szczęść Boże wszystkim parafianom i ich rodzinom.

Więcej…
 
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.03.2020 - 05.04.2020

1. 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kościół modli się dziś, prosząc Boga, aby przeprowadził nas z królestwa ciemności do nowego życia wiary, nadziei i miłości, byśmy żyjąc z Chrystusem, mogli uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu.

2. W związku z epidemią, jak słyszeliśmy w komunikatach medialnych, ograniczone jest uczestnictwo we Mszy św. do pięciu osób, obowiązuje to do 12.04. Niech najwyżej przyjdzie na Mszę osoba, która zamówiła intencję mszalną. Wykorzystajmy TV, radio, Internet , aby w ten sposób uczestniczyć we Mszach św. czy nabożeństwach i głoszonych tam konferencji itp., jak również modlitwę rodzinną czy indywidualną zwłaszcza o godz. 20.30 różaniec święty o ustanie epidemii. W związku z tym w parafii nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.  Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Pamiętajmy aby komunię świętą przyjmować w tym czasie na rękę. Jeśli ktoś czuje lęk, niech przyjmie Ją w sposób duchowy i wyrazi to szczególnym aktem wiary, miłości i pragnienia wobec Chrystusa ukrytego pod Najświętszymi postaciami Chleba i Wina. Co wyraża modlitwa, którą uczyłem dzieci dwa lata temu przed I Komunią św. Akt Komunii Duchowej:

„Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością i pobożnością,
z jaką Cię przyjęła Twoja Najświętsza Matka.
Z duchem i żarliwością świętych.
Amen.”

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.03.2020 - 29.03.2020

1. 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kościół, przypominając postać niewidomego od urodzenia, któremu Jezus otworzył oczy, modli się , abyśmy zostali uwolnieni od zaślepiających złudzeń i byśmy stawali się dziećmi światłości, jakimi staliśmy się czasie chrztu świętego.

2. W związku z epidemią odwołujemy w tym roku wielkopostne rekolekcje parafialne. Ze spowiedzi przed świątecznej prosimy ta skorzystać, aby odbyć ja w najbliższych dniach przed Mszą św. w tygodniu. Nie odkładajmy na ostatnia chwilę. Niech ten czas, naznaczony epidemią, naszego odosobnienia będzie szczególnym rachunkiem sumienia i rekolekcjami osobistymi w tajemnicy cierpienia, osamotnienia i niemożności wspólnej celebracji Eucharystii.

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15: 30. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17: 00.

4. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8:00 i 17:30. W ten dzień przypada 20 rocznica nadania szkole w Bobrku im. Kard. Stefana Sapiehy. Ze względu na zaistniała sytuację epidemii, Msza św. z udziałem społeczności szkolnej z Bobrka odbędzie się w innym czasie.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.03.2020 - 22.03.2020

1. 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jezus w dialogu z Samarytanką objawia siebie jako dawcę wody żywej. Wodą żywą jest Duch Święty, który rozlewa w naszych sercach miłość Boga. W sakramencie chrztu staliśmy się przez Chrystusa przybranymi dziećmi Boga Ojca i świątynią Ducha Świętego. Dla nas wszystkich dzisiejsze słowo Boże może być okazją do odnowienia chrzcielnego przymierza, które kiedyś Bóg z nami zawarł podczas Chrztu Świętego.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15: 30. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17: 00. W DPS – Droga Krzyżowa o 14: 30, a potem Msza św.

3. Katechezy przygotowujące do sakramentu bierzmowania są na obecny czas zawieszone. Młodzież niech wraz z rodzicami powtórzy znajomość katechizmu.

4. Składka gospodarcza do kopert wyniosła 3830 zł. Bóg zapłać za ofiarność. Zostały zakupione 3 ornaty fioletowe i jeden różowy - koszt 1800 zł. Wychodząc z kościoła, można nabyć u Pań z Zespołu Charytatywnego, Baranki Wielkanocne i Paschaliki, których dochód jest na Caritas diecezjalne i parafialne.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 08.03.2020 - 15.03.2020

1. 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Misterium przemienienia Jezusa to zapowiedź Jego zmartwychwstania. Każda niedziela również wskazuje na zmartwychwstanie Jezusa. Bo potrzebujemy tej perspektywy w czasie Wielkiego Postu, kiedy koncentrujemy się na duchowej walce, nawróceniu, poście, wyrzeczeniach i rozważaniu męki Pańskiej. To trud, który pozwala widzieć cel ostateczny – zmartwychwstanie. A przez wąską Ścieszkę i ciasną bramę trzeba nam przejść do pełni życia.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15: 30, w każdą niedzielę. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17: 00. W DPS – Droga Krzyżowa o 14: 30, a potem Msza św. Składka w dzisiejszą niedzielę na misje oraz składka gospodarcza do kopert. Baranki Wielkanocne i Paschaliki można nabyć u Pań z Zespołu Charytatywnego wychodząc z kościoła, których dochód jest na Caritas diecezjalne i parafialne.

3. W rozliczeniu się z fiskusem, proponujemy dokonać odpis 1% podatku na rzecz naszej parafianki: Sylwii Socha; Nr KRS 000003790 z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Potrzebne informacje w gablocie i stronie parafialnej.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 43