OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.04.2020 - 12.04.2020

1. 6 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Palma, którą trzymamy w ręku w dzisiejszą niedzielę, i którą przyozdobimy nasz stół w naszych domach, jest palmą męczeństwa, cierpienia, które nosimy, każdy z nas w tych trudnych dla nas dniach. Nagrodą za trud i cierpienie poniesione z miłości. Idąc w cichości serca i w oddaleniu od siebie, idziemy za Jezusem, który dobrowolnie oddał życie dla naszego zbawienia. Uczymy się pragnąć już nie płytkiej radości z tego co przyjemne, ale radości, która jest owocem oddania siebie innym, nawet jeśli idzie ono przez krzyż i cierpienie.

2. W związku z epidemią, ograniczone jest uczestnictwo we Mszy św. do pięciu osób. Msze św. odprawiane są według przyjętych intencji. Najwyżej niech przyjdzie ktoś kto zamawiał intencję Mszy św. Wykorzystajmy TV, radio, Internet , aby w ten sposób uczestniczyć we Mszach św. i włączmy sie również modlitwę rodzinną czy indywidualną zwłaszcza o godz. 20. 30 różaniec święty o ustanie epidemii. W parafii nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest możliwe dla tych, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia bądź salka parafialna, chyba że ktoś poprosi o przyjazd do domu.

Więcej…
 
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Więcej…
 
Drodzy parafianie!

Jutro, w czwartek, mija 15 rocznica odejścia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Dziś, w czasie tak trudnym dla każdego z nas, potrzebujemy siebie nawzajem. By trwać i nie tracić nadziei. Proszę, odpowiadając na prośbę kard. Stanisław Dziwisza, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa. Zapraszam do modlitewnej jedności jutro – 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Do modlitewnej wspólnoty różańcowej o godz. 20. 30, proszę o duchową łączność o godz. 21.37 odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego oraz zapalenie jutro o tej godzinie świec w naszych oknach i odmówienie aktu zawierzenia:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

W duchowej jedności ks. Proboszcz Józef Sowa

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.03.2020 - 05.04.2020

1. 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kościół modli się dziś, prosząc Boga, aby przeprowadził nas z królestwa ciemności do nowego życia wiary, nadziei i miłości, byśmy żyjąc z Chrystusem, mogli uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu.

2. W związku z epidemią, jak słyszeliśmy w komunikatach medialnych, ograniczone jest uczestnictwo we Mszy św. do pięciu osób, obowiązuje to do 12.04. Niech najwyżej przyjdzie na Mszę osoba, która zamówiła intencję mszalną. Wykorzystajmy TV, radio, Internet , aby w ten sposób uczestniczyć we Mszach św. czy nabożeństwach i głoszonych tam konferencji itp., jak również modlitwę rodzinną czy indywidualną zwłaszcza o godz. 20.30 różaniec święty o ustanie epidemii. W związku z tym w parafii nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.  Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Pamiętajmy aby komunię świętą przyjmować w tym czasie na rękę. Jeśli ktoś czuje lęk, niech przyjmie Ją w sposób duchowy i wyrazi to szczególnym aktem wiary, miłości i pragnienia wobec Chrystusa ukrytego pod Najświętszymi postaciami Chleba i Wina. Co wyraża modlitwa, którą uczyłem dzieci dwa lata temu przed I Komunią św. Akt Komunii Duchowej:

„Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością i pobożnością,
z jaką Cię przyjęła Twoja Najświętsza Matka.
Z duchem i żarliwością świętych.
Amen.”

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.03.2020 - 29.03.2020

1. 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kościół, przypominając postać niewidomego od urodzenia, któremu Jezus otworzył oczy, modli się , abyśmy zostali uwolnieni od zaślepiających złudzeń i byśmy stawali się dziećmi światłości, jakimi staliśmy się czasie chrztu świętego.

2. W związku z epidemią odwołujemy w tym roku wielkopostne rekolekcje parafialne. Ze spowiedzi przed świątecznej prosimy ta skorzystać, aby odbyć ja w najbliższych dniach przed Mszą św. w tygodniu. Nie odkładajmy na ostatnia chwilę. Niech ten czas, naznaczony epidemią, naszego odosobnienia będzie szczególnym rachunkiem sumienia i rekolekcjami osobistymi w tajemnicy cierpienia, osamotnienia i niemożności wspólnej celebracji Eucharystii.

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15: 30. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17: 00.

4. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8:00 i 17:30. W ten dzień przypada 20 rocznica nadania szkole w Bobrku im. Kard. Stefana Sapiehy. Ze względu na zaistniała sytuację epidemii, Msza św. z udziałem społeczności szkolnej z Bobrka odbędzie się w innym czasie.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.03.2020 - 22.03.2020

1. 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jezus w dialogu z Samarytanką objawia siebie jako dawcę wody żywej. Wodą żywą jest Duch Święty, który rozlewa w naszych sercach miłość Boga. W sakramencie chrztu staliśmy się przez Chrystusa przybranymi dziećmi Boga Ojca i świątynią Ducha Świętego. Dla nas wszystkich dzisiejsze słowo Boże może być okazją do odnowienia chrzcielnego przymierza, które kiedyś Bóg z nami zawarł podczas Chrztu Świętego.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 15: 30. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17: 00. W DPS – Droga Krzyżowa o 14: 30, a potem Msza św.

3. Katechezy przygotowujące do sakramentu bierzmowania są na obecny czas zawieszone. Młodzież niech wraz z rodzicami powtórzy znajomość katechizmu.

4. Składka gospodarcza do kopert wyniosła 3830 zł. Bóg zapłać za ofiarność. Zostały zakupione 3 ornaty fioletowe i jeden różowy - koszt 1800 zł. Wychodząc z kościoła, można nabyć u Pań z Zespołu Charytatywnego, Baranki Wielkanocne i Paschaliki, których dochód jest na Caritas diecezjalne i parafialne.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 40