Życzenia na Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Drodzy Parafianie

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, trzeba nam zawsze pamiętać, ze Bóg nas nigdy nie opuścił. On zawsze czeka na nas z otwartymi ramionami by nas przygarnąć do Swego Serca abyśmy z Niego czerpali nadzieję. Przed nami Wielki Tydzień. Czas szczególnego wejścia w siebie i złączenia się z Misterium Paschalnym. Choć w oddaleniu – bądźmy w zjednoczeniu. Trwajmy w Miłości, która nieustane. Chciejmy prosić aby została z nami, nie tylko na te dni, na Zmartwychwstanie, ale byśmy uwierzyli wraz z całym Kościołem, że żyje. Chciejmy prosić jak uczniowie z Emaus – zostań z nami, Jezu Przyjacielu i Bracie i pewna nadziejo i ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu. Wlewaj w nasze osłabłe dusze i ciała swoje Słowo, które pochodzi od pełnego miłości Ojca, byśmy wzmocnili osłabłe kolana, byśmy śmiało kroczyli przez życie, żyjąc tym Słowem. Wlewaj ufność i nadzieję, byśmy nie tracili ducha, a szczególnie tym, którzy szukają sensu swojej egzystencji, którzy są zagubieni lub nieśmiali. Byśmy rozbudzili w sobie i docenili smak coniedzielnej Mszy Świętej i karmienia się Twoim Ciałem, bo teraz w oddaleniu cierpimy Jego głód. Niech w nas żyje Twój Duch, który niech nas jednoczy i pobudza do świadczenia o Tobie w braciach, pośród których żyjemy, pracujemy, uczymy się i jesteśmy.

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza Was zdrowiem, radością i pokojem. Błogosławionych świąt razem choć osobno.

Szczęść Boże Ks. Józef Sowa - proboszcz

Ps. Jestem cały czas do waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz w tych dniach szczególnej rozmowy, pragniesz się wyspowiadać czy przyjąć Jezusa w Komunii św. – zadzwoń 600 062 359 lub 33 846 30 30

Wasz Proboszcz

 
Wskazania na Święte Triduum Paschalne 2020 roku

Publikujemy wskazania metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Święte Triduum Paschalne 2020 roku.

Czytaj >>

 
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Więcej…
 
Drodzy parafianie!

Jutro, w czwartek, mija 15 rocznica odejścia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Dziś, w czasie tak trudnym dla każdego z nas, potrzebujemy siebie nawzajem. By trwać i nie tracić nadziei. Proszę, odpowiadając na prośbę kard. Stanisław Dziwisza, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa. Zapraszam do modlitewnej jedności jutro – 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Do modlitewnej wspólnoty różańcowej o godz. 20. 30, proszę o duchową łączność o godz. 21.37 odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego oraz zapalenie jutro o tej godzinie świec w naszych oknach i odmówienie aktu zawierzenia:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

W duchowej jedności ks. Proboszcz Józef Sowa

 
KARD. STANISŁAW DZIWISZ APELUJE O MODLITWĘ W 15. ROCZNICĘ PRZEJŚCIA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA

Gdy 15 lat temu św. Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, na placu św. Piotra w Watykanie, w kościołach i kaplicach całego świata, na miejskich placach i przy przydrożnych krzyżach trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów ludzkich serc. Nasze ulice i świątynie wypełniał cichy szept rozmodlonych ludzi, którzy pragnęli być w tych dniach razem i jednoczyli się przy umierającym Papieżu, by towarzyszyć mu swoją miłością i w ten sposób podziękować za dar jego życia i świętości. On wiedział o tym, że odchodzi otoczony wielką rodziną, jak ojciec wśród kochających dzieci.

Więcej…
 
LIST ZE WSKAZANIAMI DUSZPASTERSKIMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO NA OSTATNI ETAP WIELKIEGO POSTU

Wielki Post w roku 2020 ma niezwykły charakter. Walce z grzechem, która toczy się w ludzkich sercach, towarzyszy walka z pandemią na wielu odcinkach życia. Rośnie intensywność jednej i drugiej walki. Potrzebna jest coraz większa mobilizacja w pokonaniu wirusa, ale nie mniejsza musi być determinacja w odrzuceniu grzechu - pisze abp Marek Jędraszewski w Liście ze wskazaniami duszpasterskimi na ostatni etap Wielkiego Postu.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>