MODLITWA BŁAGALNA O DESZCZ

Królu, Boże Abrahama,
w Tobie moc i dobroć sama.
Wejrzyj na to ludzkie plemię,
a deszcz żyzny daj na ziemię.

Święty Izydorze, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święta Agato, módl się za nami
Święty Janie Pawle Wielki, módl się za nami

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...

Módlmy się:
Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.