OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 IX 2014r.

25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. W tym roku orędzie to skupia się wokół tematu: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”.

Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też, jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

W najbliższą sobotę specjalne nabożeństwo dla seniorów i chorych z naszej parafii. Od godz. 10.oo możliwość spowiedzi, a o godz. 10.3o Msza św. i zostanie udzielony sakrament Namaszczenia Chorych. Następnie zapraszamy do stołu na plebanię. Proszę o pomoc w dowiezieniu chorych na to spotkanie. Parafialna Grupa Caritas jest współorganizatorem tego spotkania.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 IX 2014r.

24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

We wrześniu szczególnie modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. W nadchodzącym tygodniu będzie ku temu specjalna okazja, bo w czwartek, 18 września, przypada święto Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, nadal jest on czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła. Zapraszamy na Mszę św. w tym dniu dzieci i młodzież gimnazjalną i szkoły średniej, w ramach zapisu i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania na godz. 17.3o.

17 września 1939 roku o godz. 3 nad ranem wojska sowieckie, łamiąc postanowienia polsko-sowieckiego układu o nieagresji, przekroczyły granicę Polski pod pretekstem obrony ludności ukraińskiej i białoruskiej przed Niemcami wobec "rozpadu państwa polskiego". „Tamtego dnia tysiące Polaków stanęło naprzeciw tych, których dusze ogarnęła ciemność: nieprzyjaciół Chrystusa i człowieka.

Więcej…